Outward Bound Croatia: Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Web stranice https://www.outwardboundcroatia.com u vlasništvu su udruge Hrvatska škola Outward Bound i turističke agencije Outward Bound Pustolovina j.d.o.o. (u daljnjem tekstu „OBC“). Za vrijeme korištenja stranica https://www.outwardboundcroatia.com primjenjuju se navedeni Opći uvjeti korištenja te svi važeći i primjenjivi zakoni u Republici Hrvatskoj.

Web stranice https://www.outwardboundcroatia.com su web stranice o programima iskustvenog učenja kroz pustolovne aktivnosti u prirodi koji se organiziraju i provode za različite zainteresirane skupine (individualci, tvrtke, škole), a koje omogućuju svojim korisnicima da se informiraju o dostupnim programima, projektima i seminarima u organizaciji OBC-a.

Web stranica https://www.outwardboundcroatia.com nije WEB trgovina.
OBC zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti navedene Opće uvjete korištenja, te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Korištenjem web stranica https://www.outwardboundcroatia.com korisnik potvrđuje da je upoznat s dolje navedenim Općim uvjetima korištenja web stranica https://www.outwardboundcroatia.com i da ih u cijelosti prihvaća.

Opći uvjeti korištenja

Korištenjem sadržaja web stranica https://www.outwardboundcroatia.com korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz tog korištenja te prihvaća koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Sve informacije dostupne na ovim web stranicama, isključivo su informativnog karaktera i za osobnu upotrebu.

Korištenjem web stranica https://www.outwardboundcroatia.com prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnim za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ovih web stranica. Sudovi Republike Hrvatske isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih web stranica ili u vezi s njima.

Podaci o programima, projektima i seminarima OBC-a, te bilo koje druge objavljene informacije na web stranicama https://www.outwardboundcroatia.com smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog objavljivanja, međutim, OBC i web stranice https://www.outwardboundcroatia.com ne jamče za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka pohranjenih na ovim web stranicama.

Zaštita autorskih prava

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama https://www.outwardboundcroatia.com mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Korištenjem web stranica https://www.outwardboundcroatia.com pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge internet stranica https://www.outwardboundcroatia.com, pojedinačnih elemenata internet stranica, dizajna logotipa, bez izričitog pisanog odobrenja OBC-a.

Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja web stranica https://www.outwardboundcroatia.com, bez izričitog prethodnog pisanog dopuštenja OBC-a i/ili drugih vlasnika autorskih prava.

Ako je takvo dopuštenje dano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela sadržaja objavljenih na web stranicama https://www.outwardboundcroatia.com bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava OBC-a, te OBC izričito pridržava pravo da takvo korištenje naplati po svojoj slobodnoj procjeni, kao da i sudskim putem i bez bilo kakvog upozorenja potraži zaštitu svojih prava i naknadu štete.

Ne ograničavajući se na prethodno navedeno, svatko tko vjeruje da mu je na web stranicama https://www.outwardboundcroatia.com njegovo zaštićeno pravo kopirano ili upotrijebljeno na drugi način koji povrijeđuje dotično zaštićeno pravo, dužan je OBC-u dostaviti opis autorskog djela za koje tvrdi da je povrijeđeno, bilo kakav valjan dokaz da ima pravo raspolagati autorskim djelom, bilo kao njegov autor ili opunomoćenik autora, opis lokacije na web stranicama https://www.outwardboundcroatia.com gdje se nalazi dotično autorsko djelo, te kontakt podatke. OBC će u najkraćem mogućem roku poduzeti sve odgovarajuće i moguće korake kako bi se obustavilo ili spriječilo daljnje kršenje navedenih autorskih prava.

Zaštita osobnih podataka (GDPR)

OBC putem web stranica https://www.outwardboundcroatia.com može prikupljati osobne podatke korisnika web stranica samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi OBC-u ili podatke ostavi putem web stranica https://www.outwardboundcroatia.com. OBC se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika web stranica https://www.outwardboundcroatia.com.

ODGOVORNA OSOBA I PRAVO NA LJUDSKU INTERVENCIJU

Odgovorna osoba za prikupljanje i obradu osobnih podataka u OBC-u je
Lovorka Šimunec, 091 4222 274, lovorka.simunec@outwardboundcroatia.com

RAZLOG PRIKUPLJANJA I OBRADE PODATAKA

OBC će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga web stranica https://www.outwardboundcroatia.com na zadovoljstvo korisnika. Također, preko web stranice https://www.outwardboundcroatia.com moguće je izvršititi prijave za sudjelovanje na programe, projekte i seminare prilikom čega se daju osobni i zdravstveni podaci zainteresiranog korisnika.

• Koji programi/seminari/projekti vas više, a koji manje zanimaju.
• Prijava za sudjelovanju na program/projekt/seminar koji Vas interesira.

PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU

Putem internet stranice prikuplja se:
1. Ime
2. Prezime
3. E-mail
4. Kontakt broj telefona ili mobitela
Prilikom prijave na programe/projekte ili seminare:
5. Podaci o mjestu i datumu rođenja te starost
6. Podaci o prebivalištu
7. OIB, JMBG, broj putovnice ili broj druge isprave koja potvrđuje identitet osobe
8. Spol i državljanstvo
9. Zanimanje
10. Visina, težina i veličina obuće (potrebno ukoliko korisnici od strane OBC-a posuđuju opremu za aktivnosti)
11. Podaci o kontakt osobi (potrebni u hitnim slučajevima te ukoliko se radi o maloljetnicima koji programe pohađaju bez prisustva roditelja ili skrbnika) uključujući ime, prezime, broj mobitela/telefona, email i srodstvo kontakt osobe s korisnikom programa
12. Podaci o medicinskom profilu polaznika (podaci se pružaju jer su korisnici na programima izloženi rizičnim aktivnostima te su nužno potrebni kako bi se osigurala najviša mjera sigurnosti).

Adresa elektronske pošte koju korisnik upiše na formular na stranici https://www.outwardboundcroatia.com neće se prosljeđivati trećim osobama, niti će se koristiti za slanje neželjene pošte (spam). Kontakt broj mobitela/telefona neće se zloupotrebljavati niti prosjeđivati trećim osobama. Korisnik je suglasan te daje OBC-u izričito pravo na slanje obavijesti vezanih uz novosti o proizvodima i uslugama na spomenutu adresu elektronske pošte ili kontakt broj mobitela ili fiksnog telefona. OBC se obvezuje da neće davati na uvid podatke o medicinskom profilu korisnika trećim osobama, izuzev osobama kojima podaci moraju biti poznati jer djeluju u svojstvu Voditelj/instruktora programa i odgovorni su za sigurnost korisnika.

OBC se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika, osim u slučaju kada je to nužno kako bi OBC ispunila zakonske obveze ili obveze koje pred nju stave ovlaštena tijela, kako bi postupila u skladu s Općim uvjetima korištenja ili zaštitila svoja prava ili kako bi zaštitila sigurnost i prava javnosti ili drugih korisnika, a koja bi mogla biti povrijeđena ili narušena.

OBC zadržava pravo proslijediti osobne podatke eventualnom pravnom slijedniku ili pravnoj osobi na koju bi prenijela sva svoja prava i obveze.

Privola

Korisnik prilikom slanja prijave za program/seminar/projekt/opći upit, izričito izjavljuje da je OBC-u dobrovoljno stavio/la na raspolaganje svoje osobne podatke te izričito daje privolu da se istima koristi u skladu sa zakonom i ovim Općim uvjetima korištenja.

Pravo na opoziv Privole

Isto tako, klijent ima pravo povući privolu i izmijeniti dane osobne podatke, a isto mu je omogućeno na dnu svake elektronske pošte klikom na link Odjava, direktno na e-mail apply@outwardboundcroatia.hr ili stupanjem u kontakt s odgovornom osobom za obradu podataka u OBC-u.

Odgovornost korisnika

Korištenjem web stranica https://www.outwardboundcroatia.com preuzimate odgovornost za podatke koje dajete. Strogo je zabranjena zlouporaba tuđeg identiteta na bilo koji način, lažno predstavljanje koje bi moglo dovesti do povrede bilo kojeg prava treće osobe.

Molimo vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na Internetu može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka zaprimljena putem elektronske pošte smatrat će se nepovjerljivom, te OBC i web stranice https://www.outwardboundcroatia.com ne odgovaraju za sigurnost i privatnost takvih poruka.

SSL certifikat i sigurnost protoka informacija

OBC poduzima sve razumne mjere za zaštitu korisničkih podataka pohranjenih u njenim bazama i na putu do njenih baza, a najvažnija je instaliranje SSL protokola (https://). Izvan svega navedenog, OBC i web stranice https://www.outwardboundcroatia.com ne mogu garantirati sigurnost korisničkih podataka, a koja bi mogla biti ugrožena uslijed neovlaštenog pristupa ili uporabe od strane trećih, problema sa sustavom i/ili sličnih faktora koji bi u bilo koje vrijeme mogli ugroziti sigurnost korisničkih podataka, a na koje OBC ne može utjecati.

Upotreba kolačića (Cookie)

OBC na svojim stranicama https://www.outwardboundcroatia.com koristi kolačiće. (Cookie) Kolačić je kratak tekst koji vašem pregledniku (browser) šalje WEB lokacije koju ste posjetili s ciljem da toj WEB lokaciji pomogne upamtiti informacije o vašem posjetu. To može učiniti vaš sljedeći posjet lakšim, a web-lokaciju korisnijom.

Web stranice https://www.outwardboundcroatia.com kolačiće koriste samo da bi znale odakle ste došli na stranice https://www.outwardboundcroatia.com i za koje ste programe/projekte/seminare ste bili zainteresirani s ciljem izrade što bolje statistike posjeta i isplativosti marketinških kampanja. Kolačići nisu vezani za vaše ime i prezime niti za vašu IP adresu. Vezani su isključivo za vaš internet preglednik. Brisanjem povijesti pregledavanja mogu se obrisati i Kolačići iz preglednika. Vaša je privatnost i dalje 100% zajamčena jer OBC nikada ne zna tko ste vi osobno.

Odricanje od odgovornosti

Web stranice https://www.outwardboundcroatia.com sadrže dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet sjedišta kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. OBC i web stranice https://www.outwardboundcroatia.com nemaju nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet sjedištima, te ne odgovaraju za sadržaj istih. Ovo se osobito odnosi na točnost, potpunost i dostupnost sadržaja na Internet sjedištima koji su kreirani od strane trećih osoba.

OBC i web stranice https://www.outwardboundcroatia.com, do maksimalne zakonom dopuštene mjere, izuzimaju se od bilo kakve odgovornosti i ne odgovaraju za štetu koja na bilo koji način može nastati korištenjem web stranica https://www.outwardboundcroatia.com ili je na bilo koji način uz to vezana, za bilo koje radnje korisnika do kojih dođe uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica https://www.outwardboundcroatia.com te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica https://www.outwardboundcroatia.com.

OBC te web stranice https://www.outwardboundcroatia.com ne mogu snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na Internet sjedištima trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s OBC-om ili web stranicama https://www.outwardboundcroatia.com, niti podupiranja takvih Internet sjedišta od strane OBC-a ili web stranica https://www.outwardboundcroatia.com. OBC i web stranice https://www.outwardboundcroatia.com mogu sadržavati veze prema drugim Internet sjedištima, ali ne odgovaraju za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću web stranica https://www.outwardboundcroatia.com na taj način.

OBC ne jamči da neće biti pogrešaka i/ili da će web stranice https://www.outwardboundcroatia.com funkcionirati bez prekida i u svakom trenutku. Web stranice https://www.outwardboundcroatia.com povremeno mogu biti nedostupne zbog različitih tehničkih poteškoća.

Komentari objavljeni na web stranicama https://www.outwardboundcroatia.com ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika web stranica. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora također nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Općih uvjeta korištenja.