Sigurnost

Prioritet Hrvatske škole Outward Bound prilikom pripreme i izvedbe programa je maksimalna sigurnost polaznika

Edukativne aktivnosti izvode se po najstrožim sigurnosnim procedurama, kreirane iz stručnog iskustva OB centara u svijetu, kako bi pružili najveću moguću fizičku, mentalnu i socijalnu sigurnost tijekom cijelog programa.

HŠOB dio je međunarodne organizacije Outward Bound International te se pridržava svih standardnih sigurnosnih postupaka a podložna je provjeri sigurnosti svake godine.

Više o sigurnosti na terenu.

Outward Bound Safety