Europski socijalni fond

Našim radom pridonosimo ostvarenju ciljeva programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ . Kroz projekte sufinancirane iz Europskog socijalnog fonda potičemo kod mladih razvoj vještina, povećanje zapošljivosti i prevenciju socijalne isključenosti.
Više informacija pronađite na stranici: www.esf.hr

PProgram Europskog socijalnog fonda jedan je od pet Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi) i dio Kohezijske politike Europske unije u financijskom periodu od 2014. do 2020. godine. Outward Bound Croatia od 2018. godine svojim radom doprinosti postizanju ciljeva Prioritetne osi 2. Socijalno uključivanje.

Cilj programa je „pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj pri ćemu su razrađena ulaganja u četiri temeljna područja: mjere za potporu pristupu održivom i kvalitetnom zapošljavanju, osiguravanje adekvatno usklađenih znanja i vještina s potrebama tržišta rada, aktivnosti vezane uz socijalno uključivanje te potporu javnoj upravi“. Projekti odobreni u sklopu ovog programa sufinancirani su u iznosu od 85% iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz proračuna RH. Više informacija o EU fondovima dostupno je na stranici Ministarstva regionalnoga razvoja I fondova Europske unije:

Više informacija o EU fondovima dostupno je na stranici: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost udruge Outward Bound Croatia.

EU projekti

Osnaživanjem mladih za bolju budućnost 18.5.2018.-18.5.2020.

Nadolazeće aktivnosti

Imaš dodatnih pitanja?

Kontaktiraj nas!