Erasmus+

Program Europske unije za edukaciju, trening, mladež i sport za period 2014.-2020.g. Outward Bound Hrvatska je ponosni korisnik programa, te je uključila više od 400 polaznika u razne mobilnosti.

Projekti i aktivnosti koji mogu biti financirani od strane Erasmus+ su podijeljeni u tri ključne cjeline: mobilnost pojedinaca KA1, suradnja vezana za inovacije i razmjenu dobrih praksi KA2, i potpora za reformu politika KA3.

OB Hrvatska ima višegodišnje iskustvo u ključnoj aktivnosti KA1; omogućavanje prilika za pojedince da poboljšaju svoje vještine, povećaju mogućnost zaposlenja i steknu svijest o kulturi.

Ove informacije odražavaju isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Erasmus

Erasmus+ programi

Razmjena mladih daje mladim ljudima priliku da iskuse život u drugoj državi i da rade zajedno kao tim. To je prilika za usvajanje vještina iz takvih područja kao što su upravljanje projektima te usavršavanje stranih jezika. Razmjena mladih se odvija van škola i pruža strukturirani program (zajedno sa radionicama, vježbama, debatama i igranjem uloga). Razmjene su namijenjene mladima u dobi od 13 do 30 godina te traju u periodu od 5 do 21 dan. Razmjena je moguća u drugoj državi članici ili van EU-a.

Razmjene mladih omogućavaju mladim ljudima otkrivanje novih kultura, nova prijateljstva, razvijanje novih sposobnosti te da više cijene vrijednosti kao što su solidarnost i demokracija. Proces učenja je baziran na neformalnoj edukaciji.

Za sudjelovanje u razmjeni mladih, trebate se povezati s organizacijom koja sudjeluje u samoj razmjeni. To može biti neprofitna organizacija, udruga, NVO, javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini ili socijalno poduzeće.

Tečajevi, transnacionalni/međunarodni seminari, događanja u svrhu upoznavanja, studijski posjeti itd. ili „job shadowing“ u inozemstvu pod okriljem organizacije koja je aktivna u potpori mladeži i profesionalnom razvoju osoba koje rade s mladima.

Sudjelovanje osoba koje rade s mladima u takvim aktivnostima doprinosi jačanju kapaciteta kroz jačanje njihove ustanove, a stečena znanja se šire dalje. Tečajevi su namijenjeni sudionicima starijim od 18 godina.

Europska volonterska služba omogućuje mladim ljudima od 17 do 30 godina da izraze svoju predanost kroz neplaćene volonterske službe s punim radnim vremenom koje mogu trajati i do 12 mjeseci u inozemstvu unutar ili izvan Europske unije.

Mladi volonteri imaju priliku da doprinesu svakodnevnom radu organizacije koja se bavi informacijama za mlade i politikom mladih, osobnim razvojem mladih ljudi i njihovim društveno-obrazovnim razvojem, građanskim angažmanom, socijalnom skrbi, većom uključenosti osoba s invaliditetom, okolišem, neformalnim edukacijskim programima, informatikom i medijskom pismenošću, kulturom i kreativnošću, razvojem suradnje itd.

Mladi smanjenih mogućnosti mogu dobiti dodatnu pomoć koja bi im omogućila sudjelovanje te bi im se dozvolilo da idu na EVS  kraći vremenski period (od 2 tjedna pa nadalje). Projekt može uključivati 1 do 30 volontera koji svoju volontersku službu mogu raditi ili pojedinačno ili u grupi.

Uspješan EVS projekt zahtijeva blisku suradnju među najmanje tri ključna igrača: organizacija koja šalje volontere, organizacija koja ih prima, volonteri.

Osnovne troškove za volontersko sudjelovanje u EVS aktivnosti pokriva Erasmus+ stipendija ili su pak pokriveni nekim drugim načinom koji dozvoljava sudjelujuća organizacija. Volonteri imaju besplatnu hranu i smještaj, pokriveno osiguranje i stipendiju za vrijeme projekta (u nekim slučajevima od volontera se može zatražiti da plate dio prijevoznih troškova).

Osim potpore koju sudjelujuća organizacija pruža volonterima, nacionalne agencije ili regionalni SALTO organiziraju obuke i ciklus procjene 48, kojima svaki volonter treba prisustvovati, a sadržavaju: a)odmah po dolasku – obuku za volontersku službu u trajanju od 2 mjeseca i duže; b) srednjoročnu procjenu – za volonterske službe u trajanju od 6 mjeseci i duže.

EVS stremi razviti solidarnost, međusobno razumijevanje i toleranciju kod mladih ljudi, dok pridonose jačanju socijalne kohezije i promoviranju aktivnog sudjelovanja u društvu. Iskustvo učenja se formalno prepoznaje kroz Youthpass.

Kako pronaći prilike za EVS? Pogledaj u EVS bazi podataka.

Upcoming projects

Nadolazeći projekti

Ova bilateralna razmjena mladih između Outward Bound-a Hrvatska i Finske organizacije „R3 Maahanmuuttahanuorten tuki ry”, okupiti će na tjedan dana u edukacijskom centru udruge u Velikom Žitniku čak 59 mladih – 24 mladih imigrantskog podrijetla iz Finske u pratnji 6 team leadera i 26 mladih iz Hrvatske u pratnji 3 team leadera. Mladi će kroz grupni i kreativni timski rad razviti interkulturalne kompetencije, učiti o običajima i tradicijama, razviti toleranciju i razumijevanje, razbijati predrasude i otvarati svoje umove prema različitostima.

Inhale Exhale
“EVS za Sve”je 30 mjesečni strateški projekt u partnerstvu s 4 partnera – organizacije „PECO“ iz Italije, „SFERA“ iz Makedonije, „Brno Connected“ iz Češke, „Pekarna Magdalenske mreže Maribor“ iz Slovenije, i pridruženim partnerima – „Lahden kaupunki Lahti“ – grad iz Finske, „Almenaras Youth Association“ organizacija za mlade iz Španjolske i „Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences“ sveučilište iz Armenije.

Ciljevi projekta su širenje informacija i svijesti o mogućnostima volontiranja i Europskoj volonterskoj službi, te kompetencijama koje se stječu volontiranjem, u Hrvatskoj, zemljama partnera i šire na međunarodnoj razini kroz diseminacijske aktivnosti.

Aktivnosti u projektu su: radionice za mlade u Hrvatskoj o EVS-u; radionice za predstavnike različitih sektora o EVS-u; posjete partnerima u Finskoj, Španjolskoj i Armeniji, u svrhu učenja o provedbi EVS-u u različitim sektorima i prijenosa iskustava institucijama u Hrvatskoj; seminar u 1. godini projekta za sve partnere radi razmjene iskustava i praksi te završna aktivnost – konferencija u 2020.-oj godini radi predstavljanja rezultata i utjecaja projekta na koju će biti pozvani svi relevantni dionici, partneri, mladi i predstavnici organizacija i drugih sektora.

Tijekom projekta 4 dugoročna EVS volontera biti će uključena – 2 u 1. godini projekta iz Italije i Makedonije te 2 u 2. godini projekta iz Češke i Slovenije, koji će biti uključeni u sve aspekte provedbe projekta kao dio projektnog tima, čime će steći bitne vještine i kompetencije, a prednost će se dati mladima smanjenih mogućnosti.

Više o projektu na web-u projekta:
Dolazi uskoro
EVS za sve

4 mladih iz partnerskih organizacije iz Italije, Češke, Finske i Rumunjske provesti će 9 mjeseci volontirajući na projektima i programima Outward Bound-a u uredu u Zagrebu te na terenu na programima za djecu i mlade u prirodi u sklopu projekta naziva „Outward Bound Youth Empowerment“, te steći niz korisnih vještina i kompetencija za buduće zaposlenje ili nastavak obrazovanja.

EVS u Zagrebu
16 mladih iz 4 zemlje (Makedonija, Grčka, Italija i Rumunjska) provesti će 2 tjedna u svibnju 2018 volontirajući u Outward Bound centru u Velikom Žitniku. Mladi će raditi s drvetom, uređivati okoliš, čistiti kanjon rijeke i šume, surađivati s lokalnim stanovništvom, šireći informacije o Erasmus+ mogućnostima i EVS-u i uživati u sportskim aktivnostima u prirodi u slobodno vrijeme.
Kratkorocni EVS veliki Zitnik
Kratkotrajni EVS “EVS na CU´FUS-u” okupiti će 10 mladih volontera iz 3 zemlje, Španjolske, Francuske i Slovenije na 2 tjedna tijekom uličnog cirkuskog festivala u Samoboru, koji se odvija od 17. – 20.5. Volonteri će doći 10 dana prije festivala i ostati 2 dana nakon, kako bi pomogli u svim različitim aspektima pripreme, organizacije, evaluacije i zatvaranja festivala. Znači mladi će boraviti u samoboru od 8. – 21.5. 2018. I naučiti o strukturi uličnog festivala, sudjelujući u različitim organizacijskim aspektima povezanim s organizacijom događaja, medijima, komunikacijama, odnosima s javnošću, fotografijom, snimanjem videa, scenografijom i tehničkom podrškom kulturnog događaja.

EVS na CU´FUS-u

Prethodni projekti

YE “Nature and art for a new start” Veliki Žitnik 14.–20.10.2017.

Razmjena mladih “Nature and art for a new start” okupila je 32 mladih dobi 13 – 21 godinu iz 5 europskih zemalja (Hrvatske, Danske, Turske, Litve i Francuske) koji se susreću s različitim poteškoćama ili su imigrantskog porijekla, na 7 dana u edukacijskom centru Outward Bound-a u Velikom Žitniku u Lici.

Mladi su razvili međukulturalni dijalog pomoću umjetničkog izražavanja, kroz fotografiju, kazalište, pisanje i pričanje priča te aktivnosti u prirodi poput navigiranja, planinarenja, a sve u svrhu razvoja tolerancije i razumijevanja kuturalnih različitosti, mogućnosti otvorene komunikacije i mirnog rješavanja konflikata, razbijanja predrasuda i prevencije rasističkih stavova.

Inhale Exhale

Dugoročni EVS “To serve to strive and not to yield” Veliki Žitnik 1.2. – 1.9.2017.

Od 1.2. – 1.9.2017. 2 volontera iz Bugarske Alex i Mira, volontirali su edukacijskom centru u Velikom Žitniku, organizirajući edukacijske i informativne programe za lokalne mlade, pomažući tijekom OBC programa, aktivirajući se u lokalnim projektima, te su pritom stekli niz korisnih vještina i kompetencija, koje primijenjuju nakon EVS-a prilikom traženja posla, nastavka školovanja te života u svojoj lokalnoj zajednici. Inhale Exhale

Dugoročni EVS „Building Life“ u Gruziji od 25.4. – 15.8.2017.

Naša volonterka Melani Furlan provela je 4 mjeseca u organizaciji DRONI u Tbilisiju, gdje se tijekom svog EVS projekta fokusirala na informiranje i educiranje mladih kroz organizaciju radionica o obnovljivim izvorima energije i održivosti, dijeljeći i prenoseći svoja znanja i iskustva na mlade u Gruziji.

Pogledajte članak o iskustvima s projekta!

Inhale Exhale

Dugoročni EVS u Armeniji „Volunteer for a career“ 7.9.2016. – 3.9.2017.

Volonterka Ivana Vidović provela je godinu dana kao EVS volonterka u partnerskoj instituciji – Sveučilištu u Yerevanu u Armeniji, za jezične i društvene znanosti. Volonterka je kroz rad sa studentima i zaposenicima na Sveučilištu, organizaciju i provedbu neformalnih jezičnih tečajeva za studente i siromašnu djecu u okolnim selima, organiziranje različitih kulturnih događanja i život u kulturološki bogatom glavnom gradu Armenije s ostalim volonterima iz cijelog svijeta, stekla niz životnih i profesionalnih vještina. Inhale Exhale

“Kratkoročni EVS kamp „Ritmovi prirode“ u Velikom Žitniku, 14.-27. kolovoza 2017.“

Od 14.-27. kolovoza 2017. u našem Edukacijskom centru u Velikom Žitniku kraj Gospića održali smo kratkoročni EVS volonterski kamp pod nazivom „Ritmovi prirode“. Tijekom dva tjedna, okupili smo 24 mladih u dobi od 17 do 30 godina iz Španjolske, Italije, Njemačke, Bugarske, Latvije, Makedonije, Češke i Grčke koji su svojim volonterskim radom doprinijeli uređenju okoliša oko Outward Bound Edukacijskog centra, kao i u samom selu Velikom Žitniku i okolici gdje se održavaju Outward Bound programi. Osim uređenja i čišćenja okoliša od nepravilnog odlaganja smeća, volonteri su obnavljali staze, naučili raditi s drvetom, razmjenjivali su znanja o ekološki osviještenom životu u gradu i na selu, organizirali tematske večeri u kojima su ostalima predstavljati svoju zemlju, osnove jezika, kulture i glazbe te će svima svakako u sjećanju najviše ostati radionice bubnjanja. Također, volonteri su u gradu Gospiću imali info-štand u kojem su zainteresirane građane informirali o mogućnostima Erasmus+ mobilnosti za mlade. Inhale Exhale

YE „Inhale, exhale“ Veliki Žitnik 2. – 9.7.2017.

Razmjena mladih „Udahni, izdahni“ okupila je 25 mladih iz 5 zemalja, Bugarske, Njemačke, Latvije, Grčke i Hrvatske. Kroz različite neformalne metode učenja koristeći alate poput meditacije, vježbi disanja, joge, upoznavanja inspirativnih osoba iz lokalne zajednice iz Like, ova razmjena mladih dala je mladima priliku da razviju tehnike kojima će se bolje nositi s pritiskom vršnjaka, stresom, samopouzdanjem, depresijom i praksom zdravih životnih navika ne samo iz fizičkog nego i mentalnog aspekta.

Pogledajte video o projektu!

Inhale Exhale

EVS „Volunteers at CU´FUS“ Samobor 9. – 23. 5. 2017.

Kratkotrajni EVS “Volonteri na CU´FUS-u” okupio je 10 madih volontera iz 3 zemlje, Francuske, Slovenije I Srbije dobi 18 – 30 godina na 2 tjedna tijekom uličnog cirkuskog festivala u Samoboru, koji se odvijao od 18. – 21.5. Volonteri su naučili o strukturi uličnog festivala i sudjelovali u različitim organizacijskim aspektima povezanim s organizacijom događaja, medijima, komunikacijama, odnosima s javnošću, fotografijom, snimanjem videa, scenografijom i tehničkom podrškom kulturnog događaja. Aktivnom uključenošću u različite aspekte festivala volonteri su razvili različite kompetencije i vještine koje će moći koristiti u budućem radu – digitalne vještine, komunikacijske vještine, vještine timskog rada, organizacije vremena i planiranja, kulturnu osvještenost, kreativnost itd.

Pogledajte članak o iskustvima s projekta!

Volonteri na CU´FUS-u

YE „Priroda je budućnost“ Veliki Žitnik, 12.-18.travnja 2017.

U ovoj razmjeni mladih okupilo se 27 sudionika iz pet zemalja (Češka, Slovačka, Španjolska, Letonija i Hrvatska) kako bi učili o važnosti očuvanja prirode i dobrobiti koje boravak u prirodi ima za tijelo i um. Mladi su između ostaloga vježbali navigaciju u prirodi, sakupljali jestivo bilje i gljive, posjetili park pećinu Grabovača i učili od lokalne zajednice o problemima očuvanja okoliša i održivosti u ovom području. Putem sportskih aktivnosti i radionica u prirodi, te zdrave prehrane sudionici su razvili pozitivne stavove prema zdravom načinu života. Mladi su također potaknuti na razvoj samoinicijative kako bi postali aktivni članovi svojih lokalnih zajednica i prepoznali probleme u njima te poduzeli korake koji će doprinijeti razvoju održivog društva svjesnog važnosti očuvanja prirodnog okoliša. Nature is Future

YE „Jači za sutra“ Veliki Žitnik, 18.-25. ožujka 2017.

Razmjena mladih „Jači za sutra“ održala se u Velikom Žitniku od 18. do 25. ožujka 2017. godine i uključila 16 mladih smanjenih mogućnosti (iz domova i popravnih domova) iz Hrvatske i Slovenije. Metodama iskustvenog učenja putem pustolovnih aktivnosti u prirodi poput trodnevne ekspedicije, penjanja nas stijeni i abseiling-a, mladi su naučili preuzeti odgovornost za sebe i grupu. Cilj projekta bio je opskrbiti sudionike s neophodnim životnim vještinama poput timskog rada, surađivanja, komunikacije, vođenja, samopouzdanja, samopoštovanja, rješavanja problema, snalaženja u novim situacijama i jezičnih kompetencija metodama neformalnog obrazovanja kako bi se poboljšala njihova inkluzija i potaknula aktivna participacija u društvu, te ih se motiviralo za sudjelovanje u budućim projektima i kreiranju vlastitih projekata. Priprema za ovu razmjenu izvršila se kroz APV – unaprijed planirani sastanak s team leaderom i osobom iz pratnje za oba tima – iz Hrvatske i Slovenije koji se održao od 3. – 5.2. u Velikom Žitniku.

Pogledajte članak o iskustvima s projekta!

Stronger for tomorrow

Uni EVS u Armeniji od studenog 2015 do studenog 2016

Volonterka Sabina Matišić provela je godinu dana na Brusov Yerevan sveučilištu jezičnih i društvenih znanosti, bila je uključena u neformalne jezične lekcije, pomaganje osoblju hosting organizacije na njihovim trenutnim pozicijama, pomaganje lokalnim studentima u promociji razvoja njihove socijalne i profesionalne razine, sudjelovanje u kulturnim događajima Fakulteta, pokretanje novih zanimljivih ideja i projekata koji uključuju lokalnu mladež. Nakon EVS-a osnažena nizom novih vještina pronašla je posao kao učiteljica engleskog u internacionalnoj školi u Kini.
Uni EVS in Armenia, November 2015 - November 2016

Love Every Challenge

Trening “Love Every Challenge!” proveden je od 8. – 16.10.2016. u našem Edukacijskom centru u Velikom Žitniku, okupio je 24 sudionika iz 8 zemalja – Nizozemska, Špalnjolska, Latvija, Portugal, Rumunjska, Finska i Hrvatska, 12 njih smanjenih mogućnosti (koji se susreću s geografskim i ekonomskim poteškoćama poput nezaposlenosti, života u ruralnim sredinama I slično). Većini sudionika ovo nije bio prvi put da sudjeluju u Erasmus+ projektima jer dosta njih već aktivno radi s mladima i redovito sudjeluju treninzima za razvoj svojih vještina i metoda u radu s mladima. No za sudionike iz Finske, Portugala i Hrvatske ovo je bilo prvi put da sudjeluju u ovakvom treningu što je snažno utjecalo na njihove sposobnosti rada u međunarodnom okruženju te upoznavanje s Erasmus+ programom.
Sudionici su bili od 21 – 59 godina starosti s različitim prethodnim iskustvom i vještinama. Sudjelovalo je po 3 osobe iz Latvije, Rumunjske, Finske, Španjolske i Poljske, 2 osobe iz Nizozemske i Portugala te 4 osobe iz Španjolske i Hrvatske.
Glavni cilj treninga je bilo razviti upotrebu i razvoj outdoor pustolovne edukacije u radu s mladima – iskustveno učenje korištenjem svih osjetila. Fokus u ovoj vrsti neformalne edukacije je na edukacijskoj prirodi iskustva, interakciji s prirodom, elementima rizika i neočekivanih rezultata, tako su i sudionici na treningu iskustveno razvijali vještine, kroz stavljanje u prave situacije, poput 2-dnevne ekspedicije, s penjanjem na stijenu, posjet špilji, orjentacijom i noćenjem vani, uz ciljane aktivnosti za razvoj vještina komunikacije, rješavanja problema, metoda debrifinga, refleksije i evaluacije, što je ključno za integriranje iskustava u prirodi u dublje razumijevanje samog sebe. Vještine facilitacije i vođenja grupe, sudionici su vježbali kroz organiziranje aktivnosti za ostatak grupe dijeljeći iskustva s ostalima, poput vođenja orjentacije, čvorologije, ozrade ognjišta te interaktivnu igru orjentacije s različitim outdoor izazovima i igranjem uloga.
Rezultat projekta je 24 osoba koje rade s mladima, osposobljeno u korištenju metoda outdoor pustolovne edukacije i 9 društvenih projekata koje su razvili svaki od timova, odgovarajući na prepoznate potrebe u svojim zajednicama a korištenjem metoda outdoor pustolovne edukacije.
Projekti su različitih tema: edukacija o zdravoj prehrani, mentoriranje u parovima outdoor instruktora, igranica u prirodi, dan bez potrošnje, zimska ekspedicija, terapija prirodom, it.
Više informacija o projektima sudionika može se pronaći na blogu projekta koji je kreiran kao platforma za dijeljenje rezultata između sudionika i svih zainteresiranih. Kako Nizozemski sudionici žive u različitim gradovima razvili su 2 projekta pa je broj projekata veći od broja zemalja koje su sudjelovale – 9 projekata.
Zadnjih dana treninga sudionici su podijeljeni u timove sudjelovali u radionicama kreiranja mogućih budućih suradnji i partnerstava na projektima. Ideje su bile: terapija prirodom, priroda kao alat za učenje, izrada kućica na drveću, zdrave životne navike i priroda, trening s elementima outdoor pustolovne edukacije.
Nakon treninga razvili smo priručnik “OAE toolkit” koji sadrže detalje o metodama, principima, praktičnim savjetima i primjerima aktivnosti korištenima tijekom treninga.
Priručnik je objavljen na SALTO-YOUTH platformi, a dostupan je i na blogu projekta.

Pogledajte video o projektu!

Build up

EVS kamp „Build up“ 14.-28.8.2016., Veliki Žitnik

EVS kamp „Build up“ kratkoročni je EVS održan od 14. – 28. kolovoza u Velikom Žitniku. Projekt je okupio 24 volontera iz 8 zemalja. Cilj je bio potaknuti mlade na kreiranje vlastitih projekata, podići njihovu svijest o zaštiti prirode i timskom radu.
Mladi su razmjenili lokalne tradicije, imali niz praktičnih radionica i ostavili nešto korisno i kreativno iza sebe, učinivši nešto dobro za zajednicu (čišćenje staza i šume, izrada priručnika o lokalnom području:
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/report-of-short-term-evs-build-up.1925
izrada predmeta od drva (klupe, kućice za ptice, sunčani sat itd.) uz niz outdoor aktivnosti za dobru fizički kondiciju naših volontera.
Pročitajte iskustva polaznika!
Pogledajte video o projektu!

Build up

Razmjena mladih „Kreativna tradicija“ 29.8.-4.9.2016., Veliki Žitnik

Kroz razmjenu mladih pod nazivom „Kreativna tradicija“, 24 polaznika iz 4 različite države podigli su svoju svijest o kulturi i razvili svoje međukulturalne sposobnosti. Sudjelovali su na radionicama (lokalni folklor, kanu, tradicionalni ručni rad sa glinom), interaktivnim prezentacijama i aktivnostima na kojima su podijelili svoja iskustva i znanje o tradicijama (tradicionaln sportovi) i folkloru različitih zemalja te su posjetili Grad Gospić, Memorijalni centar Nikola Tesla, uz Outward Bound team building igre i iskustveno učenje u prirodi. Za detaljne informacije o projektu:

Pročitajte iskustva polaznika!

Pročitajte na blogu projekta!

Pogledajte video s iskustvima ostalih polaznika!

Kreativna tradicija

EVS kamp „Čista priroda, bistar um“ 23.9. – 7.10.2016., Samobor

Naš kratkotrajni EVS kamp „Čista priroda, bistar um“, u trajanju od 2 tjedna, održan je na području Grada Samobora i krasnoj okolici Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje od 23. rujna do 7. listopada. 15 volontera iz 4 različite zemlje čistili su od smeća vodotoke i šume, sudjelovali u radionicama o održivom gospodarenju otpadom i recikliranju, napravili umjetničku izložbu fotografija na ulicama Samobora te učili o važnosti zdravog načina života i očuvanja prirode.
Pročitajte iskustva polaznika!

Čista priroda, bistar um

Razmjena mladih “Povratak korijenima” 23.04. – 01.05.2016., Samobor

24 sudionika Češke, Makedonije, Ujedinjenog Kraljevstva i Hrvatske kroz ovaj projekt naučili su kako da aktivno poboljšaju svoje zdravlje i način života, stekli znanje korištenja divljih biljaka, tj. o različitim ljekovitim travama, kako biti fizički aktivan u prirodi.
Kroz planinarenje, vožnju bicikla u prirodi itd. sudionici su se povezali s prirodom, vidjeli prednosti fizičkih aktivnosti u svakodnevnom životu i podigli svijest o ekološkoj očuvanosti i održivom ponašanju. Za detaljne informacije o projektu:

Pročitajte blog projekta!

Pogledajte video s iskustvima ostalih polaznika!

Povratak korjenima

EVS “2020 Vizija Europe” travanj 2016 – travanj 2017

4 volontera Anna iz Latvije, Dragan iz Makedonije, Erwin iz Francuske i Živa iz Slovenije, godinu dana volontirali su u unašoj udruzi, pomagajući u uredu ten a programima. Cilj projekta je unaprijediti njihov osobni razvoj, povećati mogućnost zaposlenja i poboljšati izglede za karijeru, osposobljavajući ih da bolje sudjeluju u demokratskom životu njihove zajednice i da se uspješno natječu na tržištu rada što je i ostvareno na ovom EVS projektu. Više o iskustvima na projektu:

Pročitajte na našem blogu!

Pogledajte video o projektu!

2020 vizija Europe

EVS u Srbiji (2.2.2015. – 27.1.2016.)

Preko dugoročnog EVS projekta „Volonterstvo – veza koja nas povezuje!“, naša volonterka (Nikolina, 26) provela je godinu dana volontirajući u nevladinoj organizaciji u Srbiji ( od 2.2.2015. do 27.1.2016.). Ovaj projekt pružio je mogućnost volonterki da stekne iskustvo i znanje o interkulturalnom dijalogu, volonterskoj službi i građanskom društvu, živeći i radeći u Srbiji – državi koja je u procesu pristupanja EU. Projekt je doprinio izgradnji jedinstvenog europskog identiteta na lokalnoj razini.

Ovaj projekt bio je usmjeren na poticanje intenzivne suradnje udruga mladih u Hrvatskoj s onima u Srbiji. Volonterka je usko surađivala sa lokalnim volonterima i dala svoj doprinos u promociji volonterstva i međukulturalne suradnje. Na taj način je ostvarila svoj utjecaj u lokalnoj zajednici. Osim toga, ovaj projekt je podigao i svijest o važnosti dobrovoljnog/volonterskog rada kroz: međukulturalne radionice, poticanje članova lokalnih partnerskih organizacija da, kao volonteri, sudjeluju u projektima od društvenog značaja te kroz doprinos u društvenom i međukulturalnom razvoju mladih.

Samo ugošćivanje međunarodne volonterke i zajednički rad sa njom u istom timu mnogo su koristili tom procesu. Uključene organizacije planiraju nastaviti sa sličnim inicijativama u budućnosti. Tijekom svog volontiranja, volonterka je stekla mnogo osobnih, društvenih i stručnih vještina. Motivirana, inspirirana i obogaćena novim vještinama i kompetencijama lako je pronašla novi posao u Kini odmah nakon završetka EVS. Dakle, ovaj projekt definitivno ima snažan i pozitivan utjecaj kako na volontera tako i na partnersku organizaciju uključenu u projekt.
EVS in Serbia

EVS u Hrvatskoj (1.7.2015. – 26.3.2016.)

Dugoročni EVS projekt Outward bound služi zajednici, kojeg organizira Hrvatska škola Outward Bound (HŠOB), održan je u Zagrebu i Velikom žitniku. Četvero mladih ljudi iz Makedonije, Njemačke, Francuske i Italije volontiralo je 9 mjeseci (1.7.2015. – 26.3.2016.) u HŠOB uredu u Zagrebu i HŠOB edukacijskom centru u malom mjestu Veliki Žitnik tijekom OB edukacijskih programa u prirodi.

Svrha projekta bila je pomoći mladima u njihovom osobnom razvoju, povećanju zapošljivosti i poboljšanju prosperiteta.

Tijekom njihovog volontiranja, 4 mlada volontera bila su izravno uključena u rad HŠOB, kako u uredu tako i na terenu. Naglasak je bio na učenju o važnosti i prednostima rada sa mladima te pružanju dodatnih izvora i oblika neformalnih metoda. Volonteri su sudjelovali u našim programima i projektima kao organizatori, pri čemu su usvojili vještine timskog rada, menadžmenta i upravljanja. Jedan od glavnih ciljeva ovog projekta bio je poboljšati sposobnost komunikacije sa grupama ljudi različitih nacionalnosti, kultura i sredina.

U toku realizacije projekta i međunarodne razmjene mladih, njihovo razumijevanje i reakcija na društvene, jezične i kulture raznolikosti jest poboljšano. Sami su isplanirali, napisali i osmislili ideje za vlastiti projekt i time pokazali visok stupanj inicijative i kreativnosti. Kako im je samopouzdanje raslo, usavršavali su vještine javnog nastupa.

Interkulturalno okruženje, kao posljedica boravka volontera iz različitih zemalja, i struktura programa stvorili su osnovu za dijalog čiji je cilj promocija solidarnosti, međusobnog poštovanja, društvene kohezije/povezanosti i tolerancije među mladima. Volonteri su razvili i usavršili niz vještina i kompetencija tijekom svog EVS iskustva – digitalne i medijske vještine, društvene i građanske sposobnosti, kulturnu svjesnost, sporazumijevanje na stranim jezicima.

EVS program je potaknuo volontere da postanu aktivni i daju važan doprinos u svojim zajednicama primjenjujući stečeno znanje i iskustvo te upoznajući svoje prijatelje, kolege i zajednicu sa radom i djelovanjem udruga mladih, Erasmus+ programa i EVS.

Pogledajte video o projektu!

EVS in Croatia

EVS u Jordanu (28.9.2015. – 29.3.2016.)

„Speak up“ je EVS program u trajanju od 6 mjeseci između 2 partnera, Hrvatske i Jordana, u koji je uključen hrvatski volonter koji je volontirao u razdoblju od 28. rujna 2015. do 29. ožujka 2016. Volonter je pomagao pri uobičajenim aktivnostima u palestinskim izbjegličkim kampovima, organizirao poduku iz engleskog jezika i aktivnosti za djecu koristeći neformalne obrazovne metode koje su, osim poboljšanju engleskog jezika kod djece, doprinijele i razvoju drugih vještina kao što su komunikacija, timski rad itd. Svakodnevno je surađivao sa lokalnim volonterima i tamošnjom zajednicom te je učio o njihovoj tradiciji i kulturi, a po povratku u Hrvatsku moći će podijeliti svoje iskustvo sa vršnjacima.

Iako Europa sve više postaje multikulturalna, ljudi još uvijek imaju negativne stereotipe i predrasude prema drugim kulturama, osobito prema arapskim. Prikazivanje srednjoistočnih zemalja u medijima često je vrlo pristrano. Stoga, ljudima nedostaje razumijevanja za arapsku kulturu i islam. Ovaj projekt potiče dijalog između ove dvije različite kulture. Volonter je radio sa mladima 6 mjeseci što mu je omogućilo stjecanje povjerenja lokalne zajednice i značajan interkulturalni dijalog.

Kroz ovaj projekt razvijen je interkulturalni dijalog među mladima iz Hrvatske i Jordana, kao i suradnja među organizacijama sa Srednjeg Istoka i Europe. Mobilnost mladih u Hrvatskoj povećana je djelovanjem Europske Volonterske Službe u drugoj državi. Volonter je vježbao komunikaciju na stranim jezicima, razvio je smisao za inicijativu i poduzetništvo, društvene i građanske sposobnosti, podigao je svoju svijest o kulturi i izražavanju. Volonteru, tijekom cijelog života, koristi stečeno iskustvo i razvijene vještine i sposobnosti u EVS programu.
EVS jordan

Razmjena mladih „Zaposli se“ (Samobor, 02.11. – 10.11.2015.)

21 mlada osoba iz Bosne i Hercegovine, Rumunjske i Hrvatske stekla je vrlo korisno iskustvo za dobivanje posla u budućnosti. Unaprijedili su svoje komunikacijske i prezentacijske vještine, naučili su kako napisati životopis (i kako napraviti impresivan video životopis) te kako se ponašati na razgovoru za posao.

Inspirirali su ih lokalni poduzetnici i zanatske tvrtke, tvornica Lush i uspješna poslovna žena koja radi u HR sektoru. Sudionici su naučili da sa svojim raznovrsnim vještinama, znanjem i energijom mogu svoju budućnost napraviti sjajnom i punom boja.

Pogledajte video o projektu!

get-employed

Razmjena mladih „Čujte naš glas: jednakost spolova je pravi izbor“ (Samobor, 17.10. – 25.10.2015.)

Jednakost spolova je vrlo važno i osjetljivo područje. 24 sudionika iz Finske, Albanije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske pobliže su promotrili situaciju u svojoj domovini kao i u svijetu. Podigli su svijest o ulogama muškaraca i žena kroz razne periode ljudske povijesti. Naučili su više o socijalnoj uključenosti, dostojanstvu i toleranciji te su odlučili postati pristalice jednakosti spolova tako što su napravili vlastite promotivne snimke kao potporu kampanji UN žena #heforshe.

Pogledajte video o projektu!

Gender balance

Razmjena mladih „Zaštiti da spriječiš“ (Samobor, 28.09. – 06.10.2015.)

30 sudionika iz Bugarske, Makedonije, Slovačke, Turske i Hrvatske raspravljalo je o odgovornom seksualnom ponašanju i o seksualno prenosivim bolestima. Istraživali su na ulicama i razgovarali s lokalnim stanovništvom o AIDS-u, dijelili su ideje i iskustva te su dizajnirali vlastite projekte vezane za seksualnu edukaciju u školama, koje bi mogli provesti u svojim državama.

Pogledajte video o projektu!

Protect-to-prevent

Razmjena mladih „Boje Europe“ (Samobor, 19.08. – 28.08.2015.)

24 mladih ljudi iz Hrvatske, Portugala, Moldavije i Francuske ujedinili su snage da promoviraju i jačaju uključenost mladih sa manjim mogućnostima kroz milenijske fotografije, acro jogu, capoeiru, uličnu umjetnost, ulične performanse. Sudionici su otkrili Samobor putem City Bound-a i lova na blago, sudjelovali su u simulaciji sesija acro joge i predstavili su ulične performanse u Zagrebu. Uz pomoć Outward Bound-a obojali su svoje dane sjajnim bojama.

Pogledajte video o projektu!

Protect-to-prevent

EVS kamp Ruralno, održivo, tradicionalno (Veliki Žitnik, 03.08. – 17.08.2015.)

22 volontera iz Finske, Portugala, Latvije, Mađarske te Bosne i Hercegovine doživjela su pravo iskustvo u prirodi u Velikom Žitniku! Živjeli su u šatorima, imali su vanjske tuševe i kuhali su na vatri. Čistili su šumu, izrađivali tradicionalne drvene ograde, dekorirali edukacijski centar. Također, prakticirali su planinarenje, penjanje po stijenama, jogu, posjetili su Muzej Nikole Tesle i Gospić. Uz to, svaku večer uživali su u čaroliji pričanja priča pokraj vatre, dijeljenju misli i učenju o drugim kulturama.
EVS-camp-rust

Razmjena mladih „Živi zdravo, budi bogat“ (Trenkovo, 06.07. – 15.07.2015.)

U Outward Bound-u vjerujemo da je življenje zdravim životom osnovna komponenta za postizanje optimalnog duševnog i fizičkog blagostanja i da je sport alat za socijalnu uključenost i toleranciju. U ovom 10-dnevnom projektu 25 sudionika iz Bugarske, Italije, Češke, Finske i Hrvatske dokazali su važnost svakodnevne fizičke aktivnosti i uravnotežene prehrane kroz vanjske aktivnosti, igre, radionice, osobne projekte i rasprave. Oni su postali promotori zdravog, bogatog i sretnog života donoseći svoju energiju u centar Požege, gdje su održali vrlo snažan flash-mob „himna zdravom životu“.

Pogledajte video o projektu!

live-healthy-be-wealthy

Dugoročni EVS u Outward Bound-u (1.12.2014. – 31.5.2015.)

Dugoročni EVS “Outward Bound volunteer project” uključivao je 3 volontera iz 3 zemlje – iz Finske (sending organizacija Allianssi Youth Exchanges), Francuske (sending organizacija Association CALLIOPE) i Portugala (sending organizacija Association CALLIOPE) a trajajo od 1.12.2014. do 31.5.2015.
Volonteri su razvili niz vještina i kompetencija tijekom njihovog EVS-a, kako vještina zapošljivosti tako i osobnih vještina: digitalne kompetencije jer su pomagali u uredu, s multimedijom, PR-om, pripremi projekata za djecu i mlade; razvili su vještine komunikacije na stranim jezicima, komunikacijske, prezentacijske i vještine timskog rada, samopouzdanje, incijativu, organizacijske i liderske vještine, obzirom da su bili uključeni u provedbu projekata za djecu i mlade, sudjelujući u radu s grupama, organizaciji, evaluaciji te prezentaciji kroz medije i socijalne mreže.
Naučili su premostiti predrasude i istražiti puteve za efikasnu komunikaciju, pa su tako razvili i socijalne vještine radeći s mladima iz različitih socijalnih, kulturalnih i osobnih pozadina.
Razvili su interkulturalne kompetencije kro ovaj EVS gdje su bili uključeni u lokalnu zajednicu, učeći o sličnostima, različitostima i prihvaćanju.
Također, učili su o Outward Bound metodama, koje su imali prilike i iskusiti i koristiti, a volonter iz Francuske postao je I Outward Bound instructor nakon ovog EVS-a, a svi 3 koriste stečena znanja i iskustva u svojim živtima nakon EVS-a na kojem su stekli odlična iskustva u cijelom procesu implementacije programa za djecu i mlade.
outward-bound-volunteer-project

„Informiraj i budi informiran“ (Rizvanuša, 20.04. – 29.04.2015.)

9-dnevni projekt mobilnosti osoba koje rade s mladima koji je okupio 20 sudionika: predavača i mladih radnika iz Turske, Malte, Makedonije, Portugala i Hrvatske.

Kroz cijelu paletu neformalnih edukacijskih aktivnosti diskusije, razmjena iskustava, interaktivne prezentacije i praktične radionice, sudionici su poboljšali svoje znanje o EU prilikama za mlade, programu Erasmus+, situaciji i činjenicama, problemima i rješenjima koja se tiču mladih iz ruralnih područja iz različitih zemalja u raznim dijelovima Europe, obogaćujući svoje iskustvo u radu s mladima.

Pogledajte video o projektu!

live-healthy-be-wealthy

Balkanska razmjena mladih (Samobor, 06.03. – 16.03.2015.)

30 sudionika iz 6 zemalja (Bosna i Hercegovina, Albanija, Makedonija, Hrvatska, Slovačka i UK). Glavni cilj bio je promovirati dijalog među mladima različite vjere i pripremiti mlade vođe kako da se nose sa vjerskim problemima. Putem video snimki, flash-moba i razgovora s vjerskim vođama iz zajednice, grupa je raspravljala o toleranciji i miru.

Pogledajte video o projektu!


balkan-youth-exchange

Trening  Osnaživanje mladih za bolju budućnost (Samobor, 20.02. – 27.02.2015.)

21 sudionik iz 7 europskih organizacija za mlade (Srbija, Rumunjska, Turska, UK, Gruzija, Češka i Hrvatska) su radili zajedno za izgradnju kapaciteta svojih trenera kroz umrežavanje i razmjenu znanja i metodologije.

Pogledajte video o projektu!

Empower-youth-for-a-better-future

EVS za 2 mladih s Kosova u Outward Bound-u u Zagrebu (1.10. – 29.11.2014.)

Dugoročni EVS „Spin the wheel“ organizirala je Outward Bound Hrvatska od 1.10. – 29.11.2014. u Zagrebu. Dvoje mladih s Kosova iz partnerske organizacije Balkan Sunflowers volontirali su 2 mjeseca u Zagrebu.
Cilj je bio osnažiti mlade koji se susreću s nizom poteškoća u sovjoj emlji (socijalne, geografske, ekonomske).
Volonteri su pomagali u uredu, multimedijom, promocijom i odnosima s javnošću, pripremi i organizaciji projekata za djecu i mlade. Bili su dio organizacijskog tima tijekom provedbe projekata, kao i prilikom evaluacije, monitoringa, prezentacije projekata u medijima i na socijalnim mrežama, nalazeći kreativne načine promocije i diseminacije rezultata i vidljivosti rada organizacije, Erasmus+ i EVS programa.
Integrirali su se u lokalnu zajednicu, družeći se, sudjelujući na lokalnim događanjima, učeći i vježbajući nove jezike.
Razvili su niz vještina i kompetencija za vrijeme svog EVS-a – digitalne, socijalne, civilne, strani jezici, interkulturalne, kao i stavove premazdrsvim životnim stilovima i outdoor aktivnostima.
Na povratku s EVS-a koriste stečeno iskustvo u svojem radu s mladima, karijeri i osobnom životu.
spin-the-wheel

Razmjena mladih „Dohvati budućnost“ (03.09. – 13.09.2014.)

Razmjena mladih „Dohvati budućnost“ održala se u Lici, ruralnoj regiji Hrvatske, u malom selu Rizvanuša. 25 sudionika iz Poljske, Češke, Italije, Portugala i Hrvatske proveli su 10 dana zajedno na prekrasnom području Parka prirode Velebit. Sudionici su upoznavali lokalne običaje i ljude, pomagali lokalnoj zajednici, susretali se s izazovima ekspedicije Outward Bound-a, penjali po stijenama, spuštanje sa stijena uz pomoć užeta (abseiling), bavili se orijentacijom u prirodi. Također, imali su priliku žonglirati, hodati po užetu, prisustvovati raznim radionicama. Bili su kreativni i aktivni, čineći velike korake prema uspješnoj budućnosti.

Pogledajte video o projektu!

Reach-out-for-the-future

Razmjena mladih „Zaštiti i djeluj“ (17.09. – 26.09.2014.)

Razmjena mladih „Zaštiti i djeluj“ održala se u Zagrebu, glavnom gradu Hrvatske. 25 sudionika iz Finske, Češke, Italije, Hrvatske i Grčke učili su o očuvanju prirode, održivom prometu, vježbali su hodanje po užetu, acro balance, jogu, vozili bicikla, planinarili, promatrali ptice, a posjetili su i zaštićena područja u gradu Zagrebu. Sudionici inspirirani ovim projektom sada rade vlastite projekte u svojim zemljama.

Pogledajte video o projektu!
protect-and-act

Trening „Treniranje s razmišljanjem“ (06.10. – 16.10.2014.)

Trening „Treniranje s razmišljanjem“ održao se na jadranskoj obali u malom mjestu Sv. Filip Jakov u Hrvatskoj. 20 sudionika iz Finske, Estonije, Italije, Hrvatske i Portugala sudjelovalo je u obuci za osnovne trenerske vještine – teorija i praksa, prezentacije, predavanja, radionice, rasprave, stvaranje vlastitih projekata, izrada priručnika. Osim toga, sudjelovali su u izazovima u prirodi, ekspediciji s kajacima, te su 10 dana uživali u suncu i moru.

Pogledajte video o projektu!

Training-with-thoughts

Trening „Outward Bound vodeni trening  za trenere na vodi“ (04.10. – 14.10.2013.)

Trening „Outward Bound vodeni treningza trenere na vodi“ održao se u Hrvatskoj, na otoku Rabu te na susjednim otocima – Goli Otok, Prvić, Sv. Grgur, Cres i Krk. 21 sudionik iz Portugala, Belgije, Slovačke, Rumunjske, Mađarske i Hrvatske naučili su kako koristiti iskustvenu edukaciju kroz sport i aktivnosti u prirodi kao alat za vlastiti razvoj i team-building.

Mladi ljudi i  osobe koje rade s mladi, koji su sudjelovali u  treningu, unaprijedili su svoje tehničke i moderatorske vještine kroz aktivnosti u prirodi bazirane na načelima Outward Bound-a, kao i vještine u posebnim aktivnostima na vodi – jedrenje, kajakarenje, ronjenje.

Pogledajte video o projektu!

training-for-trainers

Razmjena mladih „Iznutra van“ (25.09. – 06.10.2012.)

„Zdrava vanjština dolazi iznutra, a zdrava nutrina dolazi iz prirode“ – to je bio moto ove razmjene u kojoj je sudjelovalo 25 mladih ljudi iz Rumunjske, Latvije, Slovenije, Litve i Hrvatske. Oni su razvili svoje unutrašnje sposobnosti kroz aktivnosti u prirodi na planini Velebit i otoku Rabu.

Sudionici su razmijenili vlastita iskustva zdravog načina života, kao i tradicionalne vrste sporta u njihovim zemljama ili regijama. Ohrabreni su da postanu aktivni sudionici koji će prenosit dobre navike u svoj svakodnevni život i njihove zajednice.

inside-out

Naši volonteri

Od svibnja 2017.g. domaćini smo 4 EVS volontera iz Češke, Rumunjske, Finske i Latvije. Njihov projekt “For the self and for the community” traje 10 mjeseci, do 1.3.2018. te je pun izazova, iskustava i učenja. Želiš li saznati više i inspirirati se?

Provjeri njihov blog!

Cian

Bok! Ja sam polu-finski/ polu-irski tip iz Finske. Uživam u pecanju, nogometu i heavy metal glazbi. Imam iskustva u brojnim različitim borilačkim sportovima i rezervist sam u finskoj vojsci. Od malena sam uživao u stilu života na otvorenom i boravku u prirodi, zbog čega sam i se obrazovao za vodiča u prirodi i diplomirao 2015. godine. Kada sam bio mlađi putovao sam mnogo s obitelji i uvijek sam htio samostalno istraživati svijet. Kada sam saznao za EVS i ovaj program bez oklijevanja sam se prijavio jer se činilo kao savršena kombinacija radnog iskustva i avanture.

Cian

Sigita

Bok! Ja sam djevojka iz Latvije koja uči kako biti građanin svijeta. Osoba sam koja definitivno ima “Let’s do it” stav, energična sam i volim avanture. Završila sam studij, radila sam kao učiteljica u školi, vodila sam i sudjelovala u raznim projektima u udrugama mladih, bavila se kazalištem i uvijek sam bila spremna učiniti nešto spontano kako bih sebe i druge potakla da žive punim plućima.
Došla sam u Hrvatsku kako bih postala autentičnija verzija sebe i kako bih proživjela ludu 10-mjesečnu avanturu. Volontiram u Hrvatskoj školi Outward Bound kako bih naučila nove vještine vođenja projekata u prirodi i podržala ljude da izađu iz svoje zone udobnosti. Vjerujem da što više dam to ću više i dobiti i volim to.

Sigita

Vlad

Pozitivan stav, tona energije, otvorenost uma i crvena kosa neke su od osobina koje definiraju ovog rumunjskog dečka. Njegovo ime je Vlad i obožava avanture i prirodu. Većinu vremena je smiren, ali njegova gorljiva osobnost pršti entuzijazmom kada putuje ili upoznaje nove i zanimljive ljude. Stoga je Hrvatska škola Outward Bound savršena kombinacija putovanja, izazova, obiteljske atmosfere, zabave i samootkrivanja. Uživajte u životu!

Vlad

Andrea

Bok! Ja sam iz Slovačke ali sam skoro pola života provela u Češkoj, gdje sam pronašla svoj drugi dom. Sada je došlo vrijeme nastaviti dalje i stoga sam se odlučila za EVS. Zašto Hrvatska? Zato što je tu Hrvatska škola Outward Bound! 🙂
Moj prvi susret s iskustvenim učenjem dogodio se prije skoro 7 godina kada sam sudjelovala u tečaju Outward Bounda Češke. Od tada znam da želim istražiti više o ovoj vrsti obrazovanja, ali u međuvremenu su se pojavile druge obaveze. Studirala sam, plesala, pohađala druge tečajeve, radila, vježbala jogu i malo i putovala.
Napokon sam tu – spremna uroniti u prirodu Hrvatske, iskustveno učenje i divne ljude povezane s Outward Boundom. Ukratko – spremna sam okušati se u novim izazovima!

Andrea  

Dugoročni EVS u Makedoniji

Nikola Kajin proveo je 10 mjeseci volontirajući na EVS projektu „Say social entrepreneurship“ u partnerskoj organizaciji SFERA Makedonija u Bitoli, od prosinca 2016. do listopada 2017, stječući iskustva i znanja u radu s mladima i društvenom poduzetništvu, kroz lokalne inicijative, promotivne aktivnosti a veazno za Erasmus+ i društveno poduzetništvo.

Pročitajte više o iskustvima volontera!

Kratkoročni EVS „No bikes, no party“ u Latviji

3 volonterke iz Hrvatske provele su srpanj i kolovoz 2017 na zanimljivom EVS projektu u Latviji.

Pročitajte više o iskustvima naših volonterki!

Kratkoročni EVS u Nizozemskoj

2 volontera iz Hrvatske proveli su 2 mjeseca u organizaciji „Stichting Go“ u Nizozemskoj uglavnom pomažući oko projekata za mlade i razmjene mladih, čime su stekli vještine u radu s mladima, te organizacijske i socijalne vještine poput timskog rada, vještina vođenja i upravljanja projektima.

 • “Sretna sam jer zbog projekata ‘Colors of Europe’ i ‘Move your EU world’, dvoje francuskih sudionika sada razvijaju vlastite projekte. Osjećam snagu Erasmus+ programa gledajući u te djevojke koje su bile izbačene iz škole i nisu imale pojma što sa svojim životim do prije nekoliko mjeseci.”

  Mathilda Olive – Centar za mlade i sport Korzika, Francuska

 • “Naučio sam naći kompromis s različitim osobnostima i da je svaka osoba na svijetu lijepa i da ne smijemo nikoga osuđivati.”

  Polaznik razmjene mladih

 • “Naučila sam o toleranciji, poštivanju tuđeg mišljenja i kako da budem otvorenijeg uma.”

  Polaznica razmjene mladih

 • “Ovom prilikom želimo Vam se iskreno zahvaliti za realizaciju osmodnevnog programa za mlade pod nazivom „GET EMPLOYED“. Na programu iz naše ustanove, točnije Centra za pružanje usluga u zajednici Lipik sudjelovala su dva korisnika. Prvotni strah koji su imali, obzirom da je engleski bio jezik komunikacije među polaznicima, brzo je prošao te naši štićenici nose samo dobre uspomene i nove životne vještine. Verbalizirali su zadovoljstvo odlaskom u Samobor jer su tamo puno toga naučili, dobro se zabavili, stekli nove prijatelje i ono što je najvažnije, stekli novo iskustvo. Obzirom da oni dolaze iz institucije mnogo toga im je bilo strano, poput načina provođenja slobodnog vremena, raspolaganja novcem, istraživanja grada i snalaženja u prostoru, timskog rada i uspostavljanja komunikacije među ljudima koje ne poznaju. Svoje iskustvo podijelili su s drugim korisnicima naše ustanove i sve njih potaknuli da se i oni jave na takve ili slične programe.”

  Goran Nikles, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Lipik

 • “Naučio mnogo korisnih stvari o sebi, kako raditi u timu, prihvaćati druge sa svim svojim različitostima. Također, naučio sam o životu i problemima drugih zemalja.”

  Polaznik razmjene mladih

Imaš dodatnih pitanja?

Kontaktiraj nas!