Rotary delegation visit

Posjeta delegacije Rotary Distrikta 1913

Outwardb Nekategorizirano @hr Komentirajte

U petak, 12.09.2014. u Velikom Žitniku su nas posjetili članovi delegacije Rotary Distrikta 1913: gosp. John Kenny, Predsjednik Rotary fundacije Rotary International za period 2011-2015 godine i Predsjednik Rotary International u periodu 2009-2010 godine sa suprugom gđom June Kenny, gđa Vlatka Cikač, voditelj odbora YS (Youth Service, služenje mladima) u Distriktu 1913 i gosp. Darko Šeparović, voditelj odbora Rotary fondacije u Distriktu 1913. Tema razgovora …

Education rehabilitation

Hrvatska škola Outward Bound i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Outwardb Nekategorizirano @hr Komentirajte

U 2014. godini nastavili smo sa stručnom suradnjom sa studentima i profesorima kolegija Doživljajna pedagogija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U lipnju ove godine doprinijeli smo njihovoj edukaciji održavanjem prezentacije, predavanja i praktičnih primjera iskustvenog učenja po metodi Outward Bound koju koristimo na našim programima. Razvijamo naše partnerstvo za buduće projekte i međusobnu podršku.