Poučavanje generacije Z

POUČAVANJE GENERACIJE Z: 5 karakteristika učenika 21. stoljeća i kako im pristupiti u nastavi

Tamara Lipnjak /
20/08/2019 /
 • Škole
  /

U ovom blogu razmotrit ćemo karakteristike učenika koji pripadaju takozvanoj generaciji Z i kako prilagoditi metode poučavanja i nastavu njihovim stilovima učenja kako bi se postigli što bolji ishodi.

U vremenu koje je prošlo otkad smo održali prvi Outward Bound program 2005. godine dogodila se generacijska smjena te smo uvidjeli da moramo prilagoditi naše programe i metode poučavanja stvarnim potrebama naših današnjih polaznika. Kako bismo to i efikasno učinili moramo biti svjesni izazova s kojima se ova generacija susreće, znati što ih motivira i koje su njihove vrijednosti.

Ali prvo, dopustite da ih predstavimo:

Poučavanje generacije Z

Tko točno pripada generaciji Z?

Iako ne postoji konsenzus o tome kada se točno pojavila generacija Z, općenito je prihvaćeno da se radi o pojedincima rođenim oko 2000. godine pa nadalje. Generacija Z naslijedila je neslavne milenijalce i trenutno pohađa školu ili upisuje studij.

Smjena generacija može se prepoznati po različitim ponašanjima, vrijednostima i stavovima kojima pripadnici određene generacije pribjegavaju kako bi se razlikovali od starijih generacija, a rezultat su specifičnih društveno-ekonomskih i kulturoloških okolnosti u kojima su odrasli.

Mnogo toga treba još istražiti i napisati o generaciji Z. U ovom članku predstavit ćemo pet karakteristika koje smo identificirali kao najutjecajnije na njihovo učenje i koje učitelji i odgajatelji trebaju imati na umu:

1)   Generacija Z digitalni su domoroci

Za razliku od svih prethodnih generacija, članovi generacije Z rodili su se u potpuno digitaliziranom i neprestano povezanom svijetu.

I dok su svi rođeni prije 2000. godine – takozvani “digitalni imigranti” – svjedočili digitalnoj revoluciji te iskusili potrebu za stalnim učenjem i prilagodbom na digitalizaciju sve više aspekata svakodnevnog života, generacija Z nikad nije iskusila život u svijetu bez Interneta, koji predstavlja uvijek dostupan izvor informacija i komunikacijskih alata.

Stoga je prirodno da je i način društvene interakcije generacije Z znatno pod utjecajem tehnologije. Međutim, oni su svjesni njenog utjecaja i nisu nekritični prema tehnologiji, posebice društvenim mrežama.

Generacija Z, kao posljedica digitalne komunikacije i za razliku od prethodnih generacija, komunicira više vizualnim putem – pomoću videa, slika, emotikona i GIF-ova.

Važno je istaknuti da pripadnici generacije Z ne samo konzumiraju online medije, već prema Timu Elmoreu i sami sudjeluju u stvaranju digitalnog sadržaja, čime izražavaju svoju kreativnost i poduzimaju prve poduzetničke korake. Svjesni su prednosti dostupnih neformalnih online edukacija i tečajeva, koji su manje skupi a prilagodljiviji njihovim vlastitim interesima od tradicionalnih visokoškolskih obrazovnih smjerova.

2)   Generacija Z je ekološki osviještena

… i posjeduju snažnu želju da svojim radom pozitivno utječu na svijet u kojem žive. Svjesni su već prisutnih posljedica klimatskih promjena i da će oni biti ti koji na čiji će se život u budućnosti najviše odraziti.

Generacija Z razmišlja o alternativnim izvorima energije, smanjenju zagađenosti i količine otpada, očuvanju prirodnog okoliša, recikliranju i utjecaju proizvoda koje kupuju na okoliš.

3)   Pripadnici generacije Z doista imaju slabiju sposobnost održavanja pažnje od bilo koje prethodne generacije

… ali i sposobnost multitaskinga i skeniranja teksta u potrazi za željenim informacijama, što je oboje pozitivna posljedica korištenja online medija. Kao što navode Francis i Hoefel, pripadnici generacije Z odlično prikupljaju i istodobno koriste više izvora informacija integrirajući virtualna i offline iskustva.

Međutim, očito je da se učenici iz generacije Z teže koncentriraju na jedan zadatak duže vremena, posebno kada se radi o čitanju duljih i zahtjevnijih tekstova, rješavanju kompleksnih problema ili postizanju dugoročnih ciljeva.

4)   Učenici generacije Z žele znati KORIST onoga što uče

Poučavanje generacije Z

S obzirom na to da su naviknuti na konstantan pristup informacijama, pragmatični su i analitični, ali i spremni preispitati univerzalne istine i mnogo su otvoreniji prema različitosti i društvenoj inkluziji.

Primijećeno je da učenici generacije Z iskazuju veći interes za poduzetništvo od prethodne generacije i nadaju se da će jednog dana otvoriti vlastito poduzeće ili svojim hobijima zarađivati za život.

S obzirom na to da su svjesni da u svakom trenutku imaju pristup svim potrebnim informacijama, od formalnog obrazovanja očekuju da bude više od samog prenošenja znanja te da ih nauči praktičnim vještinama.

5)   Učenici generacije Z oprezniji su od prethodne generacije

Ispitivanje Međunarodne federacije računovođa pokazalo je da su učenici koji pripadaju generaciji Z oprezniji i zabrinutiji za svoju (profesionalnu) budućnost od generacije milenijalaca. Imajući na umu da su odrasli tijekom ekonomske recesije, kao prioritet javnih politika smatraju stabilnost nacionalne ekonomije, kvalitetu obrazovanja i dostupnost poslova. Međutim, nerado prihvaćaju ulogu vođe.

Tim Elmore navodi da u odnosu na generaciju milenijalaca pripadnici generacije Z radije štede novac nego ga troše, oprezniji su, pragmatičniji i nesigurniji s obzirom na vremena u kojima odrastaju.

Poučavanje generacije Z

Što to znači za pedagoške djelatnike?

Kako bi uspostavili efikasnu komunikaciju s učenicima generacije Z, učitelji i odgajatelji trebaju biti svjesni jakih strana koje ova generacija posjeduje i tretirati ih kao temelje za nadogradnju daljnjim obrazovanjem.

Kako ne biste upali u zamku vjerovanja kako je u prije sve bilo bolje, važno je ostati u toku sa znanstvenim istraživanjima o ovoj generaciji, te biti otvoren i znatiželjan u interakciji s učenicima generacije Z.

Na što biste trebali obratiti pažnju kada poučavate pripadnike generacije Z?

 • Ne zanemarujte njihovu sposobnost snalaženja u svijetu tehnologije

Uključite korištenje digitalne tehnologije u vlastito poučavanje i njihove domaće zadaće. Koristite online komunikacijske kanale kako biste ostali u kontaktu s učenicima.

Važno je naglasiti da je uloga učitelja naučiti ih kako procesuirati veliku količinu informacija na koje nailaze, kako procijeniti vjerodostojnost različitih online izvora i pritom razmišljati kritički.

 • Pohvalite ekološku osviještenost Vaših učenika i potaknite ih da je primjenjuju i u praksi

 Na primjer:

Temu održivosti s učenicima obradite kroz interdisciplinarni projekt. Diskutirajte s njima o smanjenju otpada i upravljanju otpadom i provedite to i u praksi. Raspravite temu proizvodnje hrane i bacanja hrane, kao i energetsku efikasnost. Potaknite učenike da oni postanu ekološki ambasadori u školi.

Ove teme su također odlične za isprobavanje metode iskustvenog učenja s učenicima – zašto s razredom ne urediti urbani vrt u kojem ćete organskim metodama uzgajati povrće i začinsko bilje?

 • Pomozite im da zadrže fokus dulje vremena

Pripremite nastavni sat tako da ga podijelite u kraće aktivnosti i raznovrsnije zadatke koristeći različite metode poučavanja kako bi učenici ostali angažirani.

Zadajte im problemske zadatke.

Koristite slike, videa, grafove i druge vizualne alate kako biste efikasno i zorno prenijeli sadržaj lekcije učenicima. Održite pojedine nastavne sate bez elektronskih uređaja, uključite kratke fizičke aktivnosti poput razgibavanja u svakodnevnu nastavu i odvedite ih van učionice i u prirodu kada je god to moguće.

Poučavanje generacije Z

Pomozite im da ostanu usredotočeni na vlastite ciljeve tako da ih naučite upravljati vremenom, planirati i definirati manje i dostižne korake koji će ih dovesti do dugoročnih ciljeva.

Pridajte pažnju samovrednovanju učenika. Pomozite im da razviju svijest o vlastitim stilovima učenja i kako da sami pronalaze prilike za učenje specifičnih transverzalnih vještina. Dajte im do znanja da je i neformalno učenje važno i potaknite ih da pohađaju online i offline tečajeve.

 • Ohrabrite ih na preuzimanje rizika

Pružite im prilike za učenje pri kojima neće biti ocijenjeni, već će samostalno vrednovati vlastito učenje i rezultate.

Potrudite se za učenike pronaći prilike za izlazak iz vlastite zone komfora. Osim što će im to pružiti priliku da razviju hrabrost i sposobnost procjenjivanja vlastitih mogućnosti, povećat će i povezanost među razrednim kolegama i učiteljima što će konačno rezultirati u većem međusobnom povjerenju.

Poučavanje generacije Z

Kako iskustveno učenje u prirodi može koristiti učenicima generacije Z?

Iskustveno učenje u prirodi posebno je važno za pripadnike generacije Z i svake godine dobiva sve više zaslužene pozornosti u javnosti i među prosvjetnim djelatnicima. S obzirom na 1500 polaznika OBC programa godišnje, od kojih je većina u dobi od 10 do 18 godina, mi u Outward Boundu Hrvatska svakodnevno svjedočimo tome koliko iskustveno učenje u prirodi povoljno djeluje na učenike generacije Z.

 • Tijekom naših programa u prirodi, učenici koji su inače „digitalni domoroci“ prolaze jednu vrstu digitalnog detoksa – na našim programima pravilo je da nema tehnologije.
  Svrha ovog pravila je da se sudionici usredotoče na trenutak u kojem se nalaze i aktivno sudjeluju u interakciji s grupom, instruktorima i prirodnim okruženjem. Obično sami sudionici budu ti koje najviše iznenadi koliko su uživali u vremenu provedenom bez svojih pametnih telefona.
 • Tijekom višednevne ekspedicije u prirodi na kojoj moraju biti gotovo potpuno samo-održivi sudionici shvate koliki je utjecaj svakog pojedinca na prirodni okoliš.

Poučavanje generacije Z

  Suočeni s količinom otpada koji proizvedu u jednom jedinom danu ekspedicije, pripremajući hranu i održavajući osnovnu higijenu, učenici postanu motiviraniji živjeti održivo i aktivno sprječavati daljnje zagađenje okoliša.
 • Naši programi temelje se na iskustvenom učenju u prirodi, što osobito pogoduje učenicima s kraćom sposobnošću održavanja pažnje. Iskustveno učenje pomaže učenicima da održe koncentraciju, budući da aktivira sva čula.
  Tijekom programa polaznici se suočavaju sa stvarnim problemima koje mogu jedino riješiti ako surađuju u grupi. Programi uključuju znatnu količinu fizičke aktivnosti što je dobrodošla promjena u odnosu na njihov inače pretežito sjedilački način života.

Poučavanje generacije Z

Zaključak

Učenici generacije Z odrasli su u svijetu koji se znatno razlikuje od onoga u kojem su odrasli njihovi roditelji, učitelji, odgajatelji i čak stariji braća i sestre:

 • Potpuno digitalizirani i međusobno povezani svijet
 • Svijet koji je potresen ekološkim katastrofama i klimatskim promjenama
 • Svijet koji je potpuno globaliziran, ali istovremeno u strahu od globalnih prijetnji poput terorizma i ekonomskih kriza

Kao i svaka druga generacija, generacija Z posjeduje jake strane koje trebamo prepoznati i izazove koje im moramo pomoći nadići.

Obrazovanje učenika generacije Z treba uključivati razvoj njihovog kritičko mišljenja i medijske pismenosti, korištenje problemskih zadataka i metoda iskustvenog učenja kako bi ostali angažirani, poticanje njihove svijesti o važnosti održivosti i pretvarati tu svijest u aktivno djelovanje.

Trebamo ih poticati da sudjeluju u aktivnostima neformalnog obrazovanja online i offline, pomoći im da si postavljaju ciljeve i razlože ih u manje korake, facilitirati razvoj kompetencije učenja, potaknuti ih na preuzimanje rizika i poticati ih na aktivnosti na otvorenom kako bi iskusili sve dobrobiti boravka u prirodi na razvoj mlade osobe.

Kakvo je Vaše iskustvo poučavanja učenika generacije Z?

Što Vam predstavlja najveći izazov u radu s njima? Koje su po Vašem mišljenju njihove jake strane?

Koje su najveće promjene koje su se dogodile sa smjenom generacija i kako ste im doskočili u svom radu s učenicima?

Sviđa vam se? Podijelite s prijateljima!

Odgovori