Škole

OBC školski programi iskustvenog učenja u prirodi: škola u prirodi, maturalci, ekskurzije, jednodnevni izleti, programi u školama i prilagođeni programi.