Galerija

Pred vama je izbor super cool fotki sa šest pustolovina i gradnjom edukacijskog centra u Velikom Žitniku, i miješana selekcija fotki pod Experience OBC.

Experience OBC

Experience OBC

Pustolovina u Lici

Pustolovina u Lici

Velebitska pustolovina

Velebitska pustolovina

Morska pustolovina

Morska

Dan izazova

Dan Izazova

S visine u dubine

S visine u dubine

Dive into yourself

Dive into yourself

Edukacijski Centar V. Žitnik

Edukacijski centar