Erasmus+

Program Europske unije za edukaciju, trening, mladež i sport za period 2014.-2020.g. Outward Bound Hrvatska je ponosni korisnik programa, te je uključila više od 400 polaznika u razne mobilnosti.

Projekti i aktivnosti koji mogu biti financirani od strane Erasmus+ su podijeljeni u tri ključne cjeline: mobilnost pojedinaca KA1, suradnja vezana za inovacije i razmjenu dobrih praksi KA2, i potpora za reformu politika KA3.

OB Hrvatska ima višegodišnje iskustvo u ključnoj aktivnosti KA1; omogućavanje prilika za pojedince da poboljšaju svoje vještine, povećaju mogućnost zaposlenja i steknu svijest o kulturi.

Ove informacije odražavaju isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Erasmus

Erasmus+ programi

Razmjena mladih daje mladim ljudima priliku da iskuse život u drugoj državi i da rade zajedno kao tim. To je prilika za usvajanje vještina iz takvih područja kao što su upravljanje projektima te usavršavanje stranih jezika. Razmjena mladih se odvija van škola i pruža strukturirani program (zajedno sa radionicama, vježbama, debatama i igranjem uloga). Razmjene su namijenjene mladima u dobi od 13 do 30 godina te traju u periodu od 5 do 21 dan. Razmjena je moguća u drugoj državi članici ili van EU-a.

Razmjene mladih omogućavaju mladim ljudima otkrivanje novih kultura, nova prijateljstva, razvijanje novih sposobnosti te da više cijene vrijednosti kao što su solidarnost i demokracija. Proces učenja je baziran na neformalnoj edukaciji.

Za sudjelovanje u razmjeni mladih, trebate se povezati s organizacijom koja sudjeluje u samoj razmjeni. To može biti neprofitna organizacija, udruga, NVO, javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini ili socijalno poduzeće.

Tečajevi, transnacionalni/međunarodni seminari, događanja u svrhu upoznavanja, studijski posjeti itd. ili „job shadowing“ u inozemstvu pod okriljem organizacije koja je aktivna u potpori mladeži i profesionalnom razvoju osoba koje rade s mladima.

Sudjelovanje osoba koje rade s mladima u takvim aktivnostima doprinosi jačanju kapaciteta kroz jačanje njihove ustanove, a stečena znanja se šire dalje. Tečajevi su namijenjeni sudionicima starijim od 18 godina.

Europska volonterska služba omogućuje mladim ljudima od 17 do 30 godina da izraze svoju predanost kroz neplaćene volonterske službe s punim radnim vremenom koje mogu trajati i do 12 mjeseci u inozemstvu unutar ili izvan Europske unije.

Mladi volonteri imaju priliku da doprinesu svakodnevnom radu organizacije koja se bavi informacijama za mlade i politikom mladih, osobnim razvojem mladih ljudi i njihovim društveno-obrazovnim razvojem, građanskim angažmanom, socijalnom skrbi, većom uključenosti osoba s invaliditetom, okolišem, neformalnim edukacijskim programima, informatikom i medijskom pismenošću, kulturom i kreativnošću, razvojem suradnje itd.

Mladi smanjenih mogućnosti mogu dobiti dodatnu pomoć koja bi im omogućila sudjelovanje te bi im se dozvolilo da idu na EVS  kraći vremenski period (od 2 tjedna pa nadalje). Projekt može uključivati 1 do 30 volontera koji svoju volontersku službu mogu raditi ili pojedinačno ili u grupi.

Uspješan EVS projekt zahtijeva blisku suradnju među najmanje tri ključna igrača: organizacija koja šalje volontere, organizacija koja ih prima, volonteri.

Osnovne troškove za volontersko sudjelovanje u EVS aktivnosti pokriva Erasmus+ stipendija ili su pak pokriveni nekim drugim načinom koji dozvoljava sudjelujuća organizacija. Volonteri imaju besplatnu hranu i smještaj, pokriveno osiguranje i stipendiju za vrijeme projekta (u nekim slučajevima od volontera se može zatražiti da plate dio prijevoznih troškova).

Osim potpore koju sudjelujuća organizacija pruža volonterima, nacionalne agencije ili regionalni SALTO organiziraju obuke i ciklus procjene 48, kojima svaki volonter treba prisustvovati, a sadržavaju: a)odmah po dolasku – obuku za volontersku službu u trajanju od 2 mjeseca i duže; b) srednjoročnu procjenu – za volonterske službe u trajanju od 6 mjeseci i duže.

EVS stremi razviti solidarnost, međusobno razumijevanje i toleranciju kod mladih ljudi, dok pridonose jačanju socijalne kohezije i promoviranju aktivnog sudjelovanja u društvu. Iskustvo učenja se formalno prepoznaje kroz Youthpass.

Kako pronaći prilike za EVS? Pogledaj u EVS bazi podataka.

Upcoming projects

Nadolazeći projekti

Razmjena mladih „Jači za sutra“ održat će se u Velikom Žitniku od 18. do 25. ožujka 2017. godine i uključit će 16 mladih smanjenih mogućnosti (iz domova i popravnih domova) iz Hrvatske i Slovenije.

Metodama iskustvenog učenja putem pustolovnih aktivnosti u prirodi poput trodnevne ekspedicije, penjanja nas stijeni i abseiling-a, učit će preuzeti odgovornost za sebe i grupu.

Cilj projekta je opskrbiti sudionike s neophodnim životnim vještinama poput timskog rada, surađivanja, komunikacije, vođenja, samopouzdanja, samopoštovanja, rješavanja problema, snalaženja u novim situacijama i jezičnih kompetencija metodama neformalnog obrazovanja kako bi se poboljšala njihova inkluzija i potaknula aktivna participacija u društvu, te ih se motiviralo za sudjelovanje u budućim projektima i kreiranju vlastitih projekata.

Priprema za ovu razmjenu izvršiti će se kroz APV – unaprijed planirani sastanak s team leaderom i osobom iz pratnje za oba tima – iz Hrvatske i Slovenije koji će se održati od 3. – 5.2. u Velikom Žitniku.
Jači za sutra

U ovoj razmjeni mladih okupit će se 27 sudionika iz pet zemalja (Češka, Slovačka, Španjolska, Letonija i Hrvatska) kako bi učili o važnosti očuvanja prirode i dobrobiti koje boravak u prirodi ima za tijelo i um.

Mladi će između ostaloga vježbati navigaciju u prirodi, sakupljati jestivo bilje i gljive, posjetiti park pećinu Grabovača i učiti od lokalne zajednice o problemima očuvanja okoliša i održivosti u ovom području.

Putem sportskih aktivnosti i radionica u prirodi, te zdrave prehrane sudionici će razviti pozitivne stavove prema zdravom načinu života. Mlade će se također potaknuti na razvoj samoinicijative kako bi postali aktivni članovi svojih lokalnih zajednica i prepoznali probleme u njima te poduzeli korake koji će doprinijeti razvoju održivog društva svjesnog važnosti očuvanja prirodnog okoliša.
Priroda je budućnost

Od 1.5.2017. 4 volontera iz Latvije, Španjolske, Finske i Češke 10 mjeseci će volontirati u OBC-u, smješteni u Zagrebu, pomažući u uredu i tijekom OBC programa za djecu i mlade na terenu, te steći niz korisnih vještina i kompetencija, koje će primijeniti kasnije nakon EVS-a prilikom traženja posla, nastavka školovanja te života u svojoj lokalnoj zajednici.
Za sebe i zajednicu
Od 1.2.2017. 2 volontera iz Bugarske 12 mjeseci će volontirati u OBC-u te biti smješteni u Velikom Žitniku u edukacijskom centru, organizirajući edukacijske i informativne programe za lokalnu djecu i mlade, pomažući tijekom OBC programa, osmišljavajući projekte koji će biti korisni ostaviti traga u lokalnoj zajednici, te pritom steći niz korisnih vještina i kompetencija, koje će primijeniti kasnije nakon EVS-a prilikom traženja posla, nastavka školovanja te života u svojoj lokalnoj zajednici.
To serve to strive and not to yield

Prethodni projekti

Love Every Challenge

Trening “Love Every Challenge!” proveden je od 8. – 16.10.2016. u našem Edukacijskom centru u Velikom Žitniku, okupio je 24 sudionika iz 8 zemalja – Nizozemska, Špalnjolska, Latvija, Portugal, Rumunjska, Finska i Hrvatska, 12 njih smanjenih mogućnosti (koji se susreću s geografskim i ekonomskim poteškoćama poput nezaposlenosti, života u ruralnim sredinama I slično). Većini sudionika ovo nije bio prvi put da sudjeluju u Erasmus+ projektima jer dosta njih već aktivno radi s mladima i redovito sudjeluju treninzima za razvoj svojih vještina i metoda u radu s mladima. No za sudionike iz Finske, Portugala i Hrvatske ovo je bilo prvi put da sudjeluju u ovakvom treningu što je snažno utjecalo na njihove sposobnosti rada u međunarodnom okruženju te upoznavanje s Erasmus+ programom.
Sudionici su bili od 21 – 59 godina starosti s različitim prethodnim iskustvom i vještinama. Sudjelovalo je po 3 osobe iz Latvije, Rumunjske, Finske, Španjolske i Poljske, 2 osobe iz Nizozemske i Portugala te 4 osobe iz Španjolske i Hrvatske.
Glavni cilj treninga je bilo razviti upotrebu i razvoj outdoor pustolovne edukacije u radu s mladima – iskustveno učenje korištenjem svih osjetila. Fokus u ovoj vrsti neformalne edukacije je na edukacijskoj prirodi iskustva, interakciji s prirodom, elementima rizika i neočekivanih rezultata, tako su i sudionici na treningu iskustveno razvijali vještine, kroz stavljanje u prave situacije, poput 2-dnevne ekspedicije, s penjanjem na stijenu, posjet špilji, orjentacijom i noćenjem vani, uz ciljane aktivnosti za razvoj vještina komunikacije, rješavanja problema, metoda debrifinga, refleksije i evaluacije, što je ključno za integriranje iskustava u prirodi u dublje razumijevanje samog sebe. Vještine facilitacije i vođenja grupe, sudionici su vježbali kroz organiziranje aktivnosti za ostatak grupe dijeljeći iskustva s ostalima, poput vođenja orjentacije, čvorologije, ozrade ognjišta te interaktivnu igru orjentacije s različitim outdoor izazovima i igranjem uloga.
Rezultat projekta je 24 osoba koje rade s mladima, osposobljeno u korištenju metoda outdoor pustolovne edukacije i 9 društvenih projekata koje su razvili svaki od timova, odgovarajući na prepoznate potrebe u svojim zajednicama a korištenjem metoda outdoor pustolovne edukacije.
Projekti su različitih tema: edukacija o zdravoj prehrani, mentoriranje u parovima outdoor instruktora, igranica u prirodi, dan bez potrošnje, zimska ekspedicija, terapija prirodom, it.
Više informacija o projektima sudionika može se pronaći na blogu projekta: loveeverychallenge.weebly.com, koji je kreiran kao platforma za dijeljenje rezultata između sudionika i svih zainteresiranih. Kako Nizozemski sudionici žive u različitim gradovima razvili su 2 projekta pa je broj projekata veći od broja zemalja koje su sudjelovale – 9 projekata.
Zadnjih dana treninga sudionici su podijeljeni u timove sudjelovali u radionicama kreiranja mogućih budućih suradnji i partnerstava na projektima. Ideje su bile: terapija prirodom, priroda kao alat za učenje, izrada kućica na drveću, zdrave životne navike i priroda, trening s elementima outdoor pustolovne edukacije.
Nakon treninga razvili smo priručnik “OAE toolkit” koji sadrže detalje o metodama, principima, praktičnim savjetima i primjerima aktivnosti korištenima tijekom treninga.
Priručnik je objavljen na SALTO-YOUTH platformi:
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/outdoor-adventure-education-tool-kit.1964/
a dostupan je i na blogu projekta.
Također o treningu može se pogledati na videu o treningu:

Build up

EVS kamp „Build up“ 14.-28.8.2016., Veliki Žitnik

EVS kamp „Build up“ kratkoročni je EVS održan od 14. – 28. kolovoza u Velikom Žitniku. Projekt je okupio 24 volontera iz 8 zemalja. Cilj je bio potaknuti mlade na kreiranje vlastitih projekata, podići njihovu svijest o zaštiti prirode i timskom radu.
Mladi su razmjenili lokalne tradicije, imali niz praktičnih radionica i ostavili nešto korisno i kreativno iza sebe, učinivši nešto dobro za zajednicu (čišćenje staza i šume, izrada priručnika o lokalnom području:
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/report-of-short-term-evs-build-up.1925
izrada predmeta od drva (klupe, kućice za ptice, sunčani sat itd.) uz niz outdoor aktivnosti za dobru fizički kondiciju naših volontera.
Iskustva polaznika možete pročitati na ovom linku:

EVS kamp “Build Up” – iksustva polaznika


a video o projektu pogledati na:

Build up

Razmjena mladih „Kreativna tradicija“ 29.8.-4.9.2016., Veliki Žitnik

Kroz razmjenu mladih pod nazivom „Kreativna tradicija“, 24 polaznika iz 4 različite države podigli su svoju svijest o kulturi i razvili svoje međukulturalne sposobnosti. Sudjelovali su na radionicama (lokalni folklor, kanu, tradicionalni ručni rad sa glinom), interaktivnim prezentacijama i aktivnostima na kojima su podijelili svoja iskustva i znanje o tradicijama (tradicionaln sportovi) i folkloru različitih zemalja te su posjetili Grad Gospić, Memorijalni centar Nikola Tesla, uz Outward Bound team building igre i iskustveno učenje u prirodi.
Iskustva polaznika možete pročitati na ovom linku:

Još jedan Erasmus+ i prvi OBC program


Također o projektu detaljne informacije mozete pronaci na blogu projekta:
http://creativetradition.weebly.com/
a video s iskustvima ostalih polaznika pogledati na:

Kreativna tradicija

EVS kamp „Čista priroda, bistar um“ 23.9. – 7.10.2016., Samobor

Naš kratkotrajni EVS kamp „Čista priroda, bistar um“, u trajanju od 2 tjedna, održan je na području Grada Samobora i krasnoj okolici Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje od 23. rujna do 7. listopada. 15 volontera iz 4 različite zemlje čistili su od smeća vodotoke i šume, sudjelovali u radionicama o održivom gospodarenju otpadom i recikliranju, napravili umjetničku izložbu fotografija na ulicama Samobora te učili o važnosti zdravog načina života i očuvanja prirode.
Iskustva polaznika možete pročitati na ovom linku:

„Clean nature, clear mind“ Volonterski kamp u Samoboru


Čista priroda, bistar um

Razmjena mladih “Povratak korijenima” 23.04. – 01.05.2016., Samobor

24 sudionika Češke, Makedonije, Ujedinjenog Kraljevstva i Hrvatske kroz ovaj projekt naučili su kako da aktivno poboljšaju svoje zdravlje i način života, stekli znanje korištenja divljih biljaka, tj. o različitim ljekovitim travama, kako biti fizički aktivan u prirodi.
Kroz planinarenje, vožnju bicikla u prirodi itd. sudionici su se povezali s prirodom, vidjeli prednosti fizičkih aktivnosti u svakodnevnom životu i podigli svijest o ekološkoj očuvanosti i održivom ponašanju.
Također o projektu detaljne informacije mozete pronaci na blogu projekta:
http://backtotheroots-samobor.weebly.com/
a video s iskustvima ostalih polaznika pogledati na:

Povratak korjenima

EVS “2020 Vizija Europe” travanj 2016 – travanj 2017

4 volontera Anna iz Latvije, Dragan iz Makedonije, Erwin iz Francuske i Živa iz Slovenije, godinu dana volontirali su u unašoj udruzi, pomagajući u uredu ten a programima. Cilj projekta je unaprijediti njihov osobni razvoj, povećati mogućnost zaposlenja i poboljšati izglede za karijeru, osposobljavajući ih da bolje sudjeluju u demokratskom životu njihove zajednice i da se uspješno natječu na tržištu rada što je I ostvareno na ovom EVS projektu a vise možeTe ptočitati na blogu projekta:
http://outwardboundcroatia-evs.weebly.com/anna.html
2020 vizija Europe

EVS u Srbiji (2.2.2015. – 27.1.2016.)

Preko dugoročnog EVS projekta „Volonterstvo – veza koja nas povezuje!“, naša volonterka (Nikolina, 26) provela je godinu dana volontirajući u nevladinoj organizaciji u Srbiji ( od 2.2.2015. do 27.1.2016.). Ovaj projekt pružio je mogućnost volonterki da stekne iskustvo i znanje o interkulturalnom dijalogu, volonterskoj službi i građanskom društvu, živeći i radeći u Srbiji – državi koja je u procesu pristupanja EU. Projekt je doprinio izgradnji jedinstvenog europskog identiteta na lokalnoj razini.

Ovaj projekt bio je usmjeren na poticanje intenzivne suradnje udruga mladih u Hrvatskoj s onima u Srbiji. Volonterka je usko surađivala sa lokalnim volonterima i dala svoj doprinos u promociji volonterstva i međukulturalne suradnje. Na taj način je ostvarila svoj utjecaj u lokalnoj zajednici. Osim toga, ovaj projekt je podigao i svijest o važnosti dobrovoljnog/volonterskog rada kroz: međukulturalne radionice, poticanje članova lokalnih partnerskih organizacija da, kao volonteri, sudjeluju u projektima od društvenog značaja te kroz doprinos u društvenom i međukulturalnom razvoju mladih.

Samo ugošćivanje međunarodne volonterke i zajednički rad sa njom u istom timu mnogo su koristili tom procesu. Uključene organizacije planiraju nastaviti sa sličnim inicijativama u budućnosti. Tijekom svog volontiranja, volonterka je stekla mnogo osobnih, društvenih i stručnih vještina. Motivirana, inspirirana i obogaćena novim vještinama i kompetencijama lako je pronašla novi posao u Kini odmah nakon završetka EVS. Dakle, ovaj projekt definitivno ima snažan i pozitivan utjecaj kako na volontera tako i na partnersku organizaciju uključenu u projekt.
EVS in Serbia

EVS u Hrvatskoj (1.7.2015. – 26.3.2016.)

Dugoročni EVS projekt Outward bound služi zajednici, kojeg organizira Hrvatska škola Outward Bound (HŠOB), održan je u Zagrebu i Velikom žitniku. Četvero mladih ljudi iz Makedonije, Njemačke, Francuske i Italije volontiralo je 9 mjeseci (1.7.2015. – 26.3.2016.) u HŠOB uredu u Zagrebu i HŠOB edukacijskom centru u malom mjestu Veliki Žitnik tijekom OB edukacijskih programa u prirodi.

Svrha projekta bila je pomoći mladima u njihovom osobnom razvoju, povećanju zapošljivosti i poboljšanju prosperiteta.

Tijekom njihovog volontiranja, 4 mlada volontera bila su izravno uključena u rad HŠOB, kako u uredu tako i na terenu. Naglasak je bio na učenju o važnosti i prednostima rada sa mladima te pružanju dodatnih izvora i oblika neformalnih metoda. Volonteri su sudjelovali u našim programima i projektima kao organizatori, pri čemu su usvojili vještine timskog rada, menadžmenta i upravljanja. Jedan od glavnih ciljeva ovog projekta bio je poboljšati sposobnost komunikacije sa grupama ljudi različitih nacionalnosti, kultura i sredina.

U toku realizacije projekta i međunarodne razmjene mladih, njihovo razumijevanje i reakcija na društvene, jezične i kulture raznolikosti jest poboljšano. Sami su isplanirali, napisali i osmislili ideje za vlastiti projekt i time pokazali visok stupanj inicijative i kreativnosti. Kako im je samopouzdanje raslo, usavršavali su vještine javnog nastupa.

Interkulturalno okruženje, kao posljedica boravka volontera iz različitih zemalja, i struktura programa stvorili su osnovu za dijalog čiji je cilj promocija solidarnosti, međusobnog poštovanja, društvene kohezije/povezanosti i tolerancije među mladima. Volonteri su razvili i usavršili niz vještina i kompetencija tijekom svog EVS iskustva – digitalne i medijske vještine, društvene i građanske sposobnosti, kulturnu svjesnost, sporazumijevanje na stranim jezicima.

EVS program je potaknuo volontere da postanu aktivni i daju važan doprinos u svojim zajednicama primjenjujući stečeno znanje i iskustvo te upoznajući svoje prijatelje, kolege i zajednicu sa radom i djelovanjem udruga mladih, Erasmus+ programa i EVS.
EVS in Croatia

EVS u Jordanu (28.9.2015. – 29.3.2016.)

„Speak up“ je EVS program u trajanju od 6 mjeseci između 2 partnera, Hrvatske i Jordana, u koji je uključen hrvatski volonter koji je volontirao u razdoblju od 28. rujna 2015. do 29. ožujka 2016. Volonter je pomagao pri uobičajenim aktivnostima u palestinskim izbjegličkim kampovima, organizirao poduku iz engleskog jezika i aktivnosti za djecu koristeći neformalne obrazovne metode koje su, osim poboljšanju engleskog jezika kod djece, doprinijele i razvoju drugih vještina kao što su komunikacija, timski rad itd. Svakodnevno je surađivao sa lokalnim volonterima i tamošnjom zajednicom te je učio o njihovoj tradiciji i kulturi, a po povratku u Hrvatsku moći će podijeliti svoje iskustvo sa vršnjacima.

Iako Europa sve više postaje multikulturalna, ljudi još uvijek imaju negativne stereotipe i predrasude prema drugim kulturama, osobito prema arapskim. Prikazivanje srednjoistočnih zemalja u medijima često je vrlo pristrano. Stoga, ljudima nedostaje razumijevanja za arapsku kulturu i islam. Ovaj projekt potiče dijalog između ove dvije različite kulture. Volonter je radio sa mladima 6 mjeseci što mu je omogućilo stjecanje povjerenja lokalne zajednice i značajan interkulturalni dijalog.

Kroz ovaj projekt razvijen je interkulturalni dijalog među mladima iz Hrvatske i Jordana, kao i suradnja među organizacijama sa Srednjeg Istoka i Europe. Mobilnost mladih u Hrvatskoj povećana je djelovanjem Europske Volonterske Službe u drugoj državi. Volonter je vježbao komunikaciju na stranim jezicima, razvio je smisao za inicijativu i poduzetništvo, društvene i građanske sposobnosti, podigao je svoju svijest o kulturi i izražavanju. Volonteru, tijekom cijelog života, koristi stečeno iskustvo i razvijene vještine i sposobnosti u EVS programu.
EVS jordan

Razmjena mladih „Zaposli se“ (Samobor, 02.11. – 10.11.2015.)

21 mlada osoba iz Bosne i Hercegovine, Rumunjske i Hrvatske stekla je vrlo korisno iskustvo za dobivanje posla u budućnosti. Unaprijedili su svoje komunikacijske i prezentacijske vještine, naučili su kako napisati životopis (i kako napraviti impresivan video životopis) te kako se ponašati na razgovoru za posao.

Inspirirali su ih lokalni poduzetnici i zanatske tvrtke, tvornica Lush i uspješna poslovna žena koja radi u HR sektoru. Sudionici su naučili da sa svojim raznovrsnim vještinama, znanjem i energijom mogu svoju budućnost napraviti sjajnom i punom boja.
get-employed

Razmjena mladih „Čujte naš glas: jednakost spolova je pravi izbor“ (Samobor, 17.10. – 25.10.2015.)

Jednakost spolova je vrlo važno i osjetljivo područje. 24 sudionika iz Finske, Albanije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske pobliže su promotrili situaciju u svojoj domovini kao i u svijetu. Podigli su svijest o ulogama muškaraca i žena kroz razne periode ljudske povijesti. Naučili su više o socijalnoj uključenosti, dostojanstvu i toleranciji te su odlučili postati pristalice jednakosti spolova tako što su napravili vlastite promotivne snimke kao potporu kampanji UN žena #heforshe.
Gender balance

Razmjena mladih „Zaštiti da spriječiš“ (Samobor, 28.09. – 06.10.2015.)

30 sudionika iz Bugarske, Makedonije, Slovačke, Turske i Hrvatske raspravljalo je o odgovornom seksualnom ponašanju i o seksualno prenosivim bolestima. Istraživali su na ulicama i razgovarali s lokalnim stanovništvom o AIDS-u, dijelili su ideje i iskustva te su dizajnirali vlastite projekte vezane za seksualnu edukaciju u školama, koje bi mogli provesti u svojim državama.
Protect-to-prevent

Razmjena mladih „Boje Europe“ (Samobor, 19.08. – 28.08.2015.)

24 mladih ljudi iz Hrvatske, Portugala, Moldavije i Francuske ujedinili su snage da promoviraju i jačaju uključenost mladih sa manjim mogućnostima kroz milenijske fotografije, acro jogu, capoeiru, uličnu umjetnost, ulične performanse. Sudionici su otkrili Samobor putem City Bound-a i lova na blago, sudjelovali su u simulaciji sesija acro joge i predstavili su ulične performanse u Zagrebu. Uz pomoć Outward Bound-a obojali su svoje dane sjajnim bojama.
Protect-to-prevent

EVS kamp Ruralno, održivo, tradicionalno (Veliki Žitnik, 03.08. – 17.08.2015.)

22 volontera iz Finske, Portugala, Latvije, Mađarske te Bosne i Hercegovine doživjela su pravo iskustvo u prirodi u Velikom Žitniku! Živjeli su u šatorima, imali su vanjske tuševe i kuhali su na vatri. Čistili su šumu, izrađivali tradicionalne drvene ograde, dekorirali edukacijski centar. Također, prakticirali su planinarenje, penjanje po stijenama, jogu, posjetili su Muzej Nikole Tesle i Gospić. Uz to, svaku večer uživali su u čaroliji pričanja priča pokraj vatre, dijeljenju misli i učenju o drugim kulturama.
EVS-camp-rust

Razmjena mladih „Živi zdravo, budi bogat“ (Trenkovo, 06.07. – 15.07.2015.)

U Outward Bound-u vjerujemo da je življenje zdravim životom osnovna komponenta za postizanje optimalnog duševnog i fizičkog blagostanja i da je sport alat za socijalnu uključenost i toleranciju. U ovom 10-dnevnom projektu 25 sudionika iz Bugarske, Italije, Češke, Finske i Hrvatske dokazali su važnost svakodnevne fizičke aktivnosti i uravnotežene prehrane kroz vanjske aktivnosti, igre, radionice, osobne projekte i rasprave. Oni su postali promotori zdravog, bogatog i sretnog života donoseći svoju energiju u centar Požege, gdje su održali vrlo snažan flash-mob „himna zdravom životu“.
live-healthy-be-wealthy

Dugoročni EVS u Outward Bound-u (1.12.2014. – 31.5.2015.)

Dugoročni EVS “Outward Bound volunteer project” uključivao je 3 volontera iz 3 zemlje – iz Finske (sending organizacija Allianssi Youth Exchanges), Francuske (sending organizacija Association CALLIOPE) i Portugala (sending organizacija Association CALLIOPE) a trajajo od 1.12.2014. do 31.5.2015.
Volonteri su razvili niz vještina i kompetencija tijekom njihovog EVS-a, kako vještina zapošljivosti tako i osobnih vještina: digitalne kompetencije jer su pomagali u uredu, s multimedijom, PR-om, pripremi projekata za djecu i mlade; razvili su vještine komunikacije na stranim jezicima, komunikacijske, prezentacijske i vještine timskog rada, samopouzdanje, incijativu, organizacijske i liderske vještine, obzirom da su bili uključeni u provedbu projekata za djecu i mlade, sudjelujući u radu s grupama, organizaciji, evaluaciji te prezentaciji kroz medije i socijalne mreže.
Naučili su premostiti predrasude i istražiti puteve za efikasnu komunikaciju, pa su tako razvili i socijalne vještine radeći s mladima iz različitih socijalnih, kulturalnih i osobnih pozadina.
Razvili su interkulturalne kompetencije kro ovaj EVS gdje su bili uključeni u lokalnu zajednicu, učeći o sličnostima, različitostima i prihvaćanju.
Također, učili su o Outward Bound metodama, koje su imali prilike i iskusiti i koristiti, a volonter iz Francuske postao je I Outward Bound instructor nakon ovog EVS-a, a svi 3 koriste stečena znanja i iskustva u svojim živtima nakon EVS-a na kojem su stekli odlična iskustva u cijelom procesu implementacije programa za djecu i mlade.
outward-bound-volunteer-project

„Informiraj i budi informiran“ (Rizvanuša, 20.04. – 29.04.2015.)

9-dnevni projekt mobilnosti osoba koje rade s mladima koji je okupio 20 sudionika: predavača i mladih radnika iz Turske, Malte, Makedonije, Portugala i Hrvatske.

Kroz cijelu paletu neformalnih edukacijskih aktivnosti diskusije, razmjena iskustava, interaktivne prezentacije i praktične radionice, sudionici su poboljšali svoje znanje o EU prilikama za mlade, programu Erasmus+, situaciji i činjenicama, problemima i rješenjima koja se tiču mladih iz ruralnih područja iz različitih zemalja u raznim dijelovima Europe, obogaćujući svoje iskustvo u radu s mladima.
live-healthy-be-wealthy

Balkanska razmjena mladih (Samobor, 06.03. – 16.03.2015.)

30 sudionika iz 6 zemalja (Bosna i Hercegovina, Albanija, Makedonija, Hrvatska, Slovačka i UK). Glavni cilj bio je promovirati dijalog među mladima različite vjere i pripremiti mlade vođe kako da se nose sa vjerskim problemima. Putem video snimki, flash-moba i razgovora s vjerskim vođama iz zajednice, grupa je raspravljala o toleranciji i miru.
balkan-youth-exchange

Trening  Osnaživanje mladih za bolju budućnost (Samobor, 20.02. – 27.02.2015.)

21 sudionik iz 7 europskih organizacija za mlade (Srbija, Rumunjska, Turska, UK, Gruzija, Češka i Hrvatska) su radili zajedno za izgradnju kapaciteta svojih trenera kroz umrežavanje i razmjenu znanja i metodologije.
Empower-youth-for-a-better-future

EVS za 2 mladih s Kosova u Outward Bound-u u Zagrebu (1.10. – 29.11.2014.)

Dugoročni EVS „Spin the wheel“ organizirala je Outward Bound Hrvatska od 1.10. – 29.11.2014. u Zagrebu. Dvoje mladih s Kosova iz partnerske organizacije Balkan Sunflowers volontirali su 2 mjeseca u Zagrebu.
Cilj je bio osnažiti mlade koji se susreću s nizom poteškoća u sovjoj emlji (socijalne, geografske, ekonomske).
Volonteri su pomagali u uredu, multimedijom, promocijom i odnosima s javnošću, pripremi i organizaciji projekata za djecu i mlade. Bili su dio organizacijskog tima tijekom provedbe projekata, kao i prilikom evaluacije, monitoringa, prezentacije projekata u medijima i na socijalnim mrežama, nalazeći kreativne načine promocije i diseminacije rezultata i vidljivosti rada organizacije, Erasmus+ i EVS programa.
Integrirali su se u lokalnu zajednicu, družeći se, sudjelujući na lokalnim događanjima, učeći i vježbajući nove jezike.
Razvili su niz vještina i kompetencija za vrijeme svog EVS-a – digitalne, socijalne, civilne, strani jezici, interkulturalne, kao i stavove premazdrsvim životnim stilovima i outdoor aktivnostima.
Na povratku s EVS-a koriste stečeno iskustvo u svojem radu s mladima, karijeri i osobnom životu.
spin-the-wheel

Razmjena mladih „Dohvati budućnost“ (03.09. – 13.09.2014.)

Razmjena mladih „Dohvati budućnost“ održala se u Lici, ruralnoj regiji Hrvatske, u malom selu Rizvanuša. 25 sudionika iz Poljske, Češke, Italije, Portugala i Hrvatske proveli su 10 dana zajedno na prekrasnom području Parka prirode Velebit. Sudionici su upoznavali lokalne običaje i ljude, pomagali lokalnoj zajednici, susretali se s izazovima ekspedicije Outward Bound-a, penjali po stijenama, spuštanje sa stijena uz pomoć užeta (abseiling), bavili se orijentacijom u prirodi. Također, imali su priliku žonglirati, hodati po užetu, prisustvovati raznim radionicama. Bili su kreativni i aktivni, čineći velike korake prema uspješnoj budućnosti.
Reach-out-for-the-future

Razmjena mladih „Zaštiti i djeluj“ (17.09. – 26.09.2014.)

Razmjena mladih „Zaštiti i djeluj“ održala se u Zagrebu, glavnom gradu Hrvatske. 25 sudionika iz Finske, Češke, Italije, Hrvatske i Grčke učili su o očuvanju prirode, održivom prometu, vježbali su hodanje po užetu, acro balance, jogu, vozili bicikla, planinarili, promatrali ptice, a posjetili su i zaštićena područja u gradu Zagrebu. Sudionici inspirirani ovim projektom sada rade vlastite projekte u svojim zemljama.
protect-and-act

Trening „Treniranje s razmišljanjem“ (06.10. – 16.10.2014.)

Trening „Treniranje s razmišljanjem“ održao se na jadranskoj obali u malom mjestu Sv. Filip Jakov u Hrvatskoj. 20 sudionika iz Finske, Estonije, Italije, Hrvatske i Portugala sudjelovalo je u obuci za osnovne trenerske vještine – teorija i praksa, prezentacije, predavanja, radionice, rasprave, stvaranje vlastitih projekata, izrada priručnika. Osim toga, sudjelovali su u izazovima u prirodi, ekspediciji s kajacima, te su 10 dana uživali u suncu i moru.
Training-with-thoughts

Trening „Outward Bound vodeni trening  za trenere na vodi“ (04.10. – 14.10.2013.)

Trening „Outward Bound vodeni treningza trenere na vodi“ održao se u Hrvatskoj, na otoku Rabu te na susjednim otocima – Goli Otok, Prvić, Sv. Grgur, Cres i Krk. 21 sudionik iz Portugala, Belgije, Slovačke, Rumunjske, Mađarske i Hrvatske naučili su kako koristiti iskustvenu edukaciju kroz sport i aktivnosti u prirodi kao alat za vlastiti razvoj i team-building.

Mladi ljudi i  osobe koje rade s mladi, koji su sudjelovali u  treningu, unaprijedili su svoje tehničke i moderatorske vještine kroz aktivnosti u prirodi bazirane na načelima Outward Bound-a, kao i vještine u posebnim aktivnostima na vodi – jedrenje, kajakarenje, ronjenje.

training-for-trainers

Razmjena mladih „Iznutra van“ (25.09. – 06.10.2012.)

„Zdrava vanjština dolazi iznutra, a zdrava nutrina dolazi iz prirode“ – to je bio moto ove razmjene u kojoj je sudjelovalo 25 mladih ljudi iz Rumunjske, Latvije, Slovenije, Litve i Hrvatske. Oni su razvili svoje unutrašnje sposobnosti kroz aktivnosti u prirodi na planini Velebit i otoku Rabu.

Sudionici su razmijenili vlastita iskustva zdravog načina života, kao i tradicionalne vrste sporta u njihovim zemljama ili regijama. Ohrabreni su da postanu aktivni sudionici koji će prenosit dobre navike u svoj svakodnevni život i njihove zajednice.

inside-out

Naši volonteri

Od travnja 2016.g. domaćini smo 4 međunarodna volontera iz Makedonije, Latvije, Francuske i Slovenije. Njihov projekt “EVS – 2020 vizija Europe” trajat će 12 mjeseci te je pun izazova, iskustava i prijateljstava.

Želiš li saznati više i inspirirati se? Provjeri njihov blog.
http://outwardboundcroatia-evs.weebly.com/

Živa Vrstovšek

Živa je studirala marketinga na Ekonomskom fakultetu u Sloveniji. Njezini interesi uključuju vizualne umjetnosti, prirodu, sport, učenje stranih jezika i putovanja. Voli isprobavati nove stvari i prihvaćati nove prilike, pa je vidjela Outward Bound Hrvatsku kao savršenu za nove izazove. Veseli se otkrivanju novih strasti i dijeljenju inspiracije.

Živa Vrstovšek

Erwin Lecerf

Nakon 2 godine volontiranja u udruzi u Francuskoj bilo je vrijeme da započnem novi projekt kako bi obogatio svoje iskustvo. U želji da postane animator mladih – što može biti bolje od EVS projekta? “Ja sam izabrao organizaciju Outward Bound u Hrvatska za otkrivanje novih ljudi i nove kulture! Čeka me velika avantura, nadam se da ću biti spreman!”

Erwin Lecerf

Anna Kanepone

Latvijka prema putovnici, putnik u srcu. Anna je nedavno diplomirala na studiju turizma, s razmišljanjem što dalje u životu. Priroda, aktivan stil života, vlastiti razvoj, izlazak iz svoje zone udobnosti su stvari koje ju uvijek motiviraju da ide dalje i istražuje. To je također razlog zašto je odabrala Outward Bound Hrvatsku – organizaciju koja objedinjuje sve ove vrijednosti i daje priliku naučiti više o samoj organizaciji programa u prirodi i radu s grupama.

Anna Kanepone

Dragan Milovanov

Studirao sam grafički dizajn na Tehničkom fakultetu u Makedoniji. Većinu svog slobodnog vremena koristim za crtanje, pogotovo grafita. Otvorena sam uma i spreman sam probati nove avanture. Sudjelovao sam na brojnim domaćim i međunarodnim projektima u sklopu Erasmus + programa. Outward Bound Hrvatska je savršen primjer onoga što sam tražio. Vjerujem da će mi uključenost u EVS program otvoriti nove mogućnosti i da će mi dati jasniju predodžbu o tome što želim raditi sljedeće u životu.

Dragan Milovanov

Cian

Hello! I am half Finnish/ half Irish guy from Finland. I enjoy fishing, football and heavy metal music. I have experience in lots of different martial arts and I am a corporal in the finnish army reserves. Since a young age I have enjoyed an outdoor lifestyle and being in the natural environment, because of this experience I studied for a qualification as a nature instructor (guide) and graduated in 2015. When I was younger I travelled a lot with my family and have always wanted to explore the world independently. So when I heard of EVS and this program I went for it without hesitation because it seemed a perfect combination of work experience and adventure.

Cian

Sigita

Hi! I am a Latvian girl, who is learning how to be a citizen of the world. I’m definitely a „let’s do it” person, energetic and adventurous. I have finished university, worked in a school as a teacher, leaded and participated in different projects in youth NGOs, played theater and always been ready to do something spontaneously to inspire myself and others to live from all the heart.
I came to Croatia to become more authentic version of myself and to have crazy 10 month adventure. I am volunteering in Outward Bound Croatia to learn new skills for leading projects outdoors and support people to go out of their comfort zone. I believe that the more I’ll give, the more I’ll receive and I love it!

Sigita

Vlad

A positive attitude, a ton of energy, open-mindedness and orange hair are some of the traits that define this Romanian boy. His name is Vlad and he loves adventures and nature. He’s the cool type most of the time, but his flaming personality bursts with enthusiasm when he travels or when he meets new and interesting people. Therefore, Outward Bound Croatia is the perfect combination of travelling, challenge, family-like atmosphere, fun and self-discovery. Uživajte životi!

Vlad

Andrea

Bok! I come from Slovakia, but spend almost half of my life in Czech Republic, where I found my second home. Now the time has come to move further and that’s why I decided for EVS. And why Croatia? Because it’s Outward Bound Croatia! 🙂
My first experience with experiential education came almost 7 years ago, when I participated in a course made by Outward Bound Czech Republic. Since then I knew I wanted to explore more about this kind of education but there were still some things to do. I was studying, dancing, attending other courses, working, practicing yoga and traveled a bit.
Finally, I am here – ready to dive in Croatian nature, experience education and beautiful people connected with Outward Bound. In few words, ready to meet new challenges!

Andrea  

Sabina Matišić i Ivana Vidović

Naše volonterke Sabina Matišić i Ivana Vidović volontiraju u Armeniji na 12-mjesečnom EVS-u na Yerevan Brusov fakultetu jezika i društvenih znanosti.

Za vrijeme njihovih projekata (Sabinin EVS projekt naziva„Uni EVS“ i Ivanin EVS projekt naziva “Volunteer for a career”) uključene su u razne aktivnosti: neformalne jezične lekcije, pomaganje osoblju hosting organizaciji na njihovim trenutnim pozicijama, pomaganje lokalnim studentima u promociji razvoja njihove socijalne i profesionalne razine, sudjelovanje u kulturnim događajima Fakulteta, pokretanje novih zanimljivih ideja i projekata koji uključuju lokalnu mladež.

Sabinin EVS traje od 25.11.2015. – 26.11.2016. a Ivanin od 7.9.2016 do 3.9.2017.

 • “Sretna sam jer zbog projekata ‘Colors of Europe’ i ‘Move your EU world’, dvoje francuskih sudionika sada razvijaju vlastite projekte. Osjećam snagu Erasmus+ programa gledajući u te djevojke koje su bile izbačene iz škole i nisu imale pojma što sa svojim životim do prije nekoliko mjeseci.”

  Mathilda Olive – Centar za mlade i sport Korzika, Francuska

 • “Naučio sam naći kompromis s različitim osobnostima i da je svaka osoba na svijetu lijepa i da ne smijemo nikoga osuđivati.”

  Polaznik razmjene mladih

 • “Naučila sam o toleranciji, poštivanju tuđeg mišljenja i kako da budem otvorenijeg uma.”

  Polaznica razmjene mladih

 • “Ovom prilikom želimo Vam se iskreno zahvaliti za realizaciju osmodnevnog programa za mlade pod nazivom „GET EMPLOYED“. Na programu iz naše ustanove, točnije Centra za pružanje usluga u zajednici Lipik sudjelovala su dva korisnika. Prvotni strah koji su imali, obzirom da je engleski bio jezik komunikacije među polaznicima, brzo je prošao te naši štićenici nose samo dobre uspomene i nove životne vještine. Verbalizirali su zadovoljstvo odlaskom u Samobor jer su tamo puno toga naučili, dobro se zabavili, stekli nove prijatelje i ono što je najvažnije, stekli novo iskustvo. Obzirom da oni dolaze iz institucije mnogo toga im je bilo strano, poput načina provođenja slobodnog vremena, raspolaganja novcem, istraživanja grada i snalaženja u prostoru, timskog rada i uspostavljanja komunikacije među ljudima koje ne poznaju. Svoje iskustvo podijelili su s drugim korisnicima naše ustanove i sve njih potaknuli da se i oni jave na takve ili slične programe.”

  Goran Nikles, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Lipik

 • “Naučio mnogo korisnih stvari o sebi, kako raditi u timu, prihvaćati druge sa svim svojim različitostima. Također, naučio sam o životu i problemima drugih zemalja.”

  Polaznik razmjene mladih

Imaš dodatnih pitanja?

Kontaktiraj nas!